Bài viết Nghiên cứu khoa học Biểu mẫu / Văn bản NCKH của SV
Hướng dẫn thực hiện hoạt động NCKH của Sinh viên


1. Thông tư của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học: Xem tại đây

2Hướng dẫn thực hiện hoạt động NCKH của Sinh viên trường Đại học TDTT Đà Nẵng (Ban hành kèm theo quyết định số 696/QĐ-TDTTĐN ngày 15/6/2015).  Xem chi tiết tại đây