Bài viết Nghiên cứu khoa học Tóm tắt báo cáo KH
Bản tin khoa học - Số 9/2012

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÍ SỐ LIỆU THỂ THAO BẰNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ OPENOFFICE

Ths. Nguyễn Thị Hùng
Ths. Giao Thị Kim Đông

2

THỰC TRẠNG THỂ CHẤT CỦA HỌC SINH LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM - QUẬN THANH KHÊ - THÀNH PHỐ

ĐÀ NẴNG NĂM 2012

Ths. Phan Thị Dịch
SV. Nguyễn Thị Tràng Tiền

3

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SỨC BỀN TỐC ĐỘ CỦA NAM SINH VIÊN CHUYÊN SÂU CẦU LÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Ths. Lê Tiến Hùng
BM. Cầu lông – Quần vợt

4

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH BỀN CHO NAM SINH VÊN CHUYÊN SÂU THỂ DỤC NĂM THỨ III TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Ths. Trần Tùng Dương
BM. Thể dục - Cờ vua
 

5

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CÁC BÀI TẬP CHIẾN THUẬT TRONG THI ĐẤU ĐƠN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN SÂU CẦU LÔNG NĂM THỨ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

     Ths. Phan Thị Thanh Hà                                       
Nguyễn Đình Tuyên (ĐH 2G)

6

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN SỨC BỀN TỐC ĐỘ CHO SINH VIÊN CHUYÊN SÂU BÓNG NÉM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Ths. Kiều Trung Kiên
BM. Bóng rổ - Bóng ném
 

7

XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC VÀ THẢO LUẬN CHO CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG (TIẾP THEO PHẦN 1)

Ths. Nguyễn Thị Thú -
Ths. Nguyễn Thị Hùng
Nguyễn Thị Thảo