Bài viết Nghiên cứu khoa học Tóm tắt báo cáo KH
Bản tin khoa học - Số 10 – Tháng 9/2012

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỘT LỚP HỌC ĐÔNG SINH VIÊN, NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH Ở CÁC LỚP ĐÔNG SINH VIÊN

Ths. Đoàn Minh Hữu
CN.  Lê Thị Tâm
Bộ môn Khoa học cơ bản

2

VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ths Phan Anh Tuấn
Bộ môn Y Sinh

3

ĐỌC SÁCH CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH – PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRI  THỨC ƯU VIỆT

Ths. Nguyễn Thị Hùng
Ths. Đoàn Minh Hữu

4

GIÁO DỤC THÁI ĐỘ HỌC TẬP MÔN THỂ DỤC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Ths. Phan Thị Dịch                                                                                        CN. Nguyễn V Quốc Dũng
CN. Trần Thị Toàn

5

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CẦU LÔNG CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHI HỌC  MÔN CẦU LÔNG

Ths. Lê Tiến Hùng
BM. Cầu lông – Quần vợt

 

6

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN ƯA-YẾM KHÍ CHO VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ

Ths. Võ Văn Quyết
BM. Bóng đá – Đá cầu