Bài viết Nghiên cứu khoa học Tóm tắt báo cáo KH
Bản tin khoa học - Số 11 – Tháng 12/2012

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG THÔNG QUA VIỆC TỰ ĐÁNH GIÁ

 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nga
Bộ môn Khoa học cơ bản

2

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ThS. Nguyễn Văn Vinh
Bộ môn Lý luận chính trị

3

NÂNG CAO KỸ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN

ThS. Hoàng Tú Anh
Bộ môn Lý luận chính trị

4

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THÀNH TÍCH BƠI 100M CHO VĐV ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA TRUNG TÂM HLTT QUỐC GIA ĐÀ NẴNG

TS. Phan Thanh Hài
BM Thể thao dưới nước 

5

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH Ở CÁC LỚP ĐÔNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

ThS. Đoàn Minh Hữu
CN. Lê Thị Tâm
Bộ môn Khoa học cơ bản