Bài viết Nghiên cứu khoa học Tóm tắt báo cáo KH
Bản tin khoa học - Số 12 – Tháng 03/2013

Bản tin khoa học - Số 12 – Tháng 03/2013

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THỐNG KÊ Ở CÁC CƯỜNG QUỐC THỂ DỤC THỂ THAO

GS.TS. Dương Nghiệp Chí
(Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT) 

2

NHỮNG VẤN ĐỀ THEN CHỐT CẦN ĐƯỢC CỤ THỂ HÓA SAU MỖI KỲ HỘI THẢO

TS. Đặng Quốc Nam

 

3

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TRONG BỐI CẢNH THAY ĐỔI SANG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

ThS. Nguyễn Thị Hùng
TT Thông tin – Thư viện

4

LỰA CHỌN BÀI TẬP CHUYÊN MÔN NÂNG CAO THÀNH TÍCH BƠI 50M TRƯỜN SẤP CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN SÂU BƠI – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

TS. Phan Thanh Hài
BM. Thể thao dưới nước

 

5

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỨC BỀN CHUNG VÀ CHUYÊN MÔN CHO SINH VIÊN CHUYÊN SÂU KARATE-DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

TS. Dương Mạnh Thắng
Bộ môn Võ – Bắn súng

 

6

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG KỸ THUẬT TRONG THI ĐẤU ĐƠN CỦA NAM SINH VIÊN CHUYÊN SÂU QUẦN VỢT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Ths. Nguyễn Tuấn Huy
Cn. Bùi Đăng Toản