Bài viết Sinh viên SV thôi học, nghỉ học, thu nhận lại
Danh sách sinh viên thôi học, nghỉ học, thu nhận lại năm học 2013-2014

Họ tên Ngày sinh Lớp Quyết định số Ngày ký Kết quả Lý do
Trịnh Quang Vinh 06/06/1993 5K 932 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đinh Hồng Quân 02/11/1992 6H 933 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Võ Thành Thân 25/07/1989 6N 934 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Quy 30/01/1994 6B 935 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đào Ngọc Chung 26/03/1991 4C 936 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Hồ Trần Anh Vũ 26/08/1994 6Q 937 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Ngô Bảo Hiếu 26/06/1993 5A 938 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Ta Cooi Ngoan 10/10/1992 6M 939 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Hồng Phúc 16/07/1994 15E 940 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Ngô Trường Nghĩa 15/10/1992 6E 941 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Ngô Thanh Tâm 19/11/1993 6B 942 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Thế Trường 21/06/1994 6B 943 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Trọng 01/09/1994 6B 944 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Viết Minh 27/12/1991 6E 946 25/09/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Hồ Sỹ Huy 04/11/1992 5E 947 25/09/2013 Buộc thôi học Thực hiện nghĩa vụ quân sự 2013
Lê Thái Quốc 25/01/1995 DH7-BĐ 948 25/09/2013 Buộc thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Đức Linh 28/03/1994 6N 1057 29/10/2013 Buộc thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Thanh Khang 18/?/1995 7/8 1057 14/10/2013 Buộc thôi học Không đủ SK
Hồ Văn Huy 04/04/1995 7/19 1006 14/10/2013 Buộc thôi học Không đủ SK
Ngô Văn Hải 25/04/1995 7/19 1007 14/10/2013 Buộc thôi học Không đủ SK
Lê Thúy Hoàng 03/08/1995 7/5 1008 14/10/2013 Buộc thôi học Không đủ SK
Nguyễn Xuân Tùng 12/06/1995 7/15 1009 14/10/2013 Buộc thôi học Không đủ SK
Lê Huy An Sơn 08/12/1993 5N 1025 21/10/2013 Buộc thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Văn Trí 05/05/1994 6L 1034 22/10/2013 Buộc thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Bạch Duy Tân 13/08/1993 6Q 1035 22/10/2013 Buộc thôi học Chữa bệnh
Trần Minh Cương 02/05/1993 14D 1048 24/10/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phan Đình Tin 02/01/1995 7/13 1051 25/10/2013 Buộc thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Nguyễn Thanh Toàn  16/1/1992  4H  1076  04/11/2013 Buộc thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Trương Văn Tuyến  20/5/1995  7/20  1077  04/11/2013 Buộc thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Lê Nguyên Định 01/02/1995  7/19  1118   15/11/2013 Buộc thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Đinh Công Thành 10/11/1992 14F 1144 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 4,00
Trần Văn Hà 24/04/1992 14F 1145 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 4,00
Bùi Thanh Tú 01/12/1993 14D 1146 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 4,00
Hoàng Văn Linh 13/04/1992 14C 1147 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 4,00
Võ Duy Nghiêm 28/04/1993 14A 1148 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 4,00
Tống Viết Hoài 21/03/1993 5L 1149 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 4,00
Nguyễn Duy Đức 16/10/1993 5L 1150 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 4,00
Lê Thanh Hoàn 10/08/1993 5K 1151 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 4,00
Nguyễn Tiến Kha 01/01/1993 5K 1152 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 4,00
Trần Ngọc Chưởng 29/09/1993 5E 1153 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 4,00
Lý Lưu Tại 22/06/1991 13B 1154 25/11/2013 Buộc thôi học Hết t/gian cho phép học tại trường
Phan Ngọc Phú 06/03/1993 5D 1155 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 4,00
Hoàng Anh Tiến 10/04/1994 15C 1156 25/11/2013 Buộc thôi học VP QC HSSV
Bùi Hoàng Huy 06/08/1994 6A 1157 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Hữu Nghị 27/08/1994 15D 1158 25/11/2013 Buộc thôi học VP QC HSSV
Đoàn Văn Thơ 10/09/1993 6G 1159 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Trương Công Dôn 11/08/1994 6G 1160 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Huỳnh Kim Trung 25/07/1994 6F 1161 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Thái Trung 07/11/1994 6F 1162 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Anh Duy 20/09/1994 6E 1163 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Lưu Huỳnh Cường 01/04/1994 6D 1164 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Lê Phi Lân 02/09/1993 6D 1165 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Đình Nghị 06/04/1994 6C 1166 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Lê Minh Cường 16/05/1994 6D 1167 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Anh Tuấn 02/02/1994 6B 1168 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Minh Thành 02/02/1994 6H 1169 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Huỳnh Kim Vinh 23/03/1994 6H 1170 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Trần Thành Hiếu 13/03/1994 6K 1171 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Ngô Vũ An 29/04/1989 2C 1172 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Nguyễn Như Chung 08/06/1992 13H 1174 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Phạm Xuân Diệu 28/03/1992 13C 1175 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Nguyễn Duy Diễn 06/01/1991 13F 1176 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Trần Nhơn 15/11/1992 13A 1177 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Huỳnh Lâm 17/04/1992 13D 1178 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Trần Lê Quốc Anh 06/12/1991 13D 1179 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Trương Đắc Út 30/12/1991 13B 1180 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Nguyễn Văn Đức 23/03/1992 13B 1181 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Trương Như Toàn 20/06/1990 13B 1182 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Hồ Văn Hoàng 29/07/1988 3E 1183 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Trần Viết Tuấn 05/11/1991 12D 1184 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Nguyễn Ngọc Huy Quốc 19/01/1991 3G 1185 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Phạm Thanh Tuấn 30/03/1991 3C 1186 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Lê Đình Phùng 04/05/1988 4G 1187 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Phạm Như Hát 17/08/1992 4C 1188 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Vũ Đức Công 08/04/1990 4C 1189 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Trương Viết Hoài 14/09/1992 4E 1190 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Lê Trung Kiên 01/01/1989 4A 1191 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Huỳnh Ngọc Thái Bình 01/11/1991 4C 1192 25/11/2013 Buộc thôi học Hết TGian tối đa học tại trường.
Nguyễn Ngọc Minh Tân 26/09/1994 6K 1193 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Tôn Thất Đạt 29/11/1992 6K 1194 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Văn Tý 17/01/1994 6K 1195 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Cảnh Hoàng 26/03/1993 6L 1196 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Văn Đức 29/03/1993 6N 1197 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Trịnh Anh Khoa 29/03/1993 6N 1198 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Trần Triệu Vỉ 10/06/1989 6N 1199 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Duy Khả 16/02/1993 6N 1200 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Hồ Minh Tín 10/06/1989 6N 1201 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Viết Hà 06/02/1993 15A 1202 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Tấn Long 26/08/1993 15A 1203 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Lê Công Lợi 01/01/1990 15A 1204 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Lâm Quang Tượng 27/08/1993 15A 1205 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Đỗ Tiến Đạt 29/03/1994 15B 1206 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Ngọc Hưỡng 23/04/1994 15B 1207 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Ngô Văn Huy 18/08/1994 15C 1208 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Đặng Hữu Lộc 19/11/1994 15C 1209 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Trần Hữu Ngọc Sơn 10/06/1993 15C 1210 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Dương Ngọc Nhân Trí 15/04/1992 15C 1211 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Cảnh Trung 06/04/1993 15C 1212 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Nguyễn Mạnh Tuấn 30/01/1992 15C 1213 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 3,50
Phan Vũ Thanh Hiệp 11/12/1993 14F 1214 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 4,00
Hà Ng. Trường Yên 09/08/1987 5C 1215 25/11/2013 Buộc thôi học ĐTB dưới 4,00
Trần Viễn Chinh 06/08/1993 14F 1216 25/11/2013 Buộc thôi học VP QC HSSV
Châu Văn Quyền 16/03/1993 15C 1216 25/11/2013 Buộc thôi học VP QC HSSV
Võ Xuân Vĩnh 10/06/1991 6B 1217 25/11/2013 Buộc thôi học VP QC HSSV
Trần Xuân Huy 20/09/1994 15D 1218 25/11/2013 Buộc thôi học VP QC HSSV
Phan Đức Tuấn 20/07/1994 6H 1219 25/11/2013 Buộc thôi học VP QC HSSV
Phạm Ngọc Hải 12/04/1994 6A 1220 25/11/2013 Buộc thôi học VP QC HSSV
Phan Hoàng Triệu Vỹ 16/05/1994 15C 1221 25/11/2013 Buộc thôi học VP QC HSSV
Phan Tấn Sĩ 24/07/1993 7/18 1267 16/12/2013 Buộc thôi học VP QC HSSV
Lê Hữu Rin 05/08/1991 5A 1268 16/12/2013 Buộc thôi học VP QC HSSV
Hứa Công Văn 10/10/1990 6H 1269 16/12/2013 Buộc thôi học VP QC HSSV
Nguyễn Văn Ninh  12/9/1994  6P 1301  24/12/2013 Buộc thôi học  VP QC HSSV
Nguyễn Văn Nhân  14/3/1995  7/08 1302  24/12/2013 Nghỉ học 01 năm  Chữa bệnh
Đinh Công Tín 09/12/1990 6C 27 16/01/2014 Đình chỉ 01 năm Vi phạm QC
Lương Minh Long 25/03/1991 6E 28 16/01/2014 Đình chỉ 01 năm Vi phạm QC
 Lê Viết Quốc  05/5/1994  15A 33  22/01/2014 Buộc thôi học  Vi phạm QC
 Phạm Văn Hùng  01/5/1994  15B 34  22/01/2014 Buộc thôi học  Vi phạm QC
 Phạm Công Phúc  31/01/1993  15D 35  22/01/2014 Buộc thôi học  Vi phạm QC
 Ngô Đại Việt  05/4/1994  15E 36  22/01/2014 Buộc thôi học  Vi phạm QC
Nguyễn Xuân An 09/03/1994 7/7 37 22/01/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Xuân Cường 01/04/1995 7/7 38 22/01/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Tiến Quỳnh 21/05/1995 7/22 60 12/02/2014 Cho nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Lê Đức Anh 10/02/1993 7/12 61 12/02/2014 Thu nhận lại SV Biên chế vào lớp 7/12
Nguyễn Xuân Hàn 23/05/1992 5D 62 12/02/2014 Thu nhận lại SV Biến chế vào lớp 5D
Võ Văn Long 16/02/1995 7/21 63 12/02/2014 Cho nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Đình Quang 16/05/1993 14C 64 12/02/2014 Cho thôi học Thực hiện NVQS
Huỳnh Quốc Đạt 06/08/1993 6B 69 17/02/2014 Thu nhận lại SV Biên chế vào lớp 6B
Võ Duy Tân
04/01/1995
7/22
70
17/02/2014
Nghỉ học 01 năm
Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Lê Đức Công 24/01/1994 6N 76 19/02/2014 Nghỉ học kỳ 2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Đoàn Quốc Hiền 27/9/1992 5B 84 2/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Quốc Việt 01/6/1994 7/04 111 26/02/2014 Cho nghỉ học HK2 -2013-2014 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Hà Đình Pháp   15E 110 26/02/2014 Thu nhận lại SV SV vùng cao, GĐ khó khăn
Đỗ Minh Toàn 17/4/1993 7/15 120 04/3/2014 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Lê Văn Tiến 03/4/1992 4D 121 04/3/2014 Nghỉ 1 năm Chữa bệnh
Đoàn Minh Anh 15/8/1994 6P 164 10/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Sang 09/4/1995 7/19 163 10/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Văn Phú Vũ 27/9/1992 7/22 162 10/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Ating Quốc Cường 22/11/1994 15F 161 10/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đỗ Văn Giáp 03/10/1995 7/14 160 10/3/2014 Bảo lưu KQ học tập Thực hiện NVQS 2014
Phạm Thị Nhị 06/6/1995 7/03 185 20/3/2014 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Trần Cảnh Tùng 08/5/1994 7/09 186 20/3/2014 Nghỉ học 1 năm Chữa bệnh
Nguyễn Phước Sinh 01/01/1995 7/08 187 20/3/2014 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Trương Văn Đồng 16/01/1994 6G 188 20/3/2014 Nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Võ Thị Hải Cơ 01/01/1994 6N 189 20/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Phương 28/7/1992 4D 190 20/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Văn Hải 20/8/1995 7/21 191 20/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Hoàng Văn Hà 30/7/1994 7/21 192 20/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đào Thị Ngọc Châu 25/5/1995 7/21 193 20/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Mạnh Hùng 18/02/1995 7/21 194 20/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Hồ Viết Tâm 01/7/1995 7/22 195 20/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Xuân Tâm 23/7/1995 7/22 196 20/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Võ Văn Tài 18/4/1993 7/22 197 20/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Ngọc Sơn 10/8/1995 7/22 198 20/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Huỳnh Tuấn Vũ 10/8/1995 7/09 209 20/3/2014 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Ngô Trịnh Khoa 26/3/1992 7/07 210 20/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Hữu Đức   7/06 218 25/3/2014 Chuyển lớp 7/17 Theo nguyện vọng SV
Nguyễn Tấn Quý 01/01/1993 7/22 219 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Văn Vũ 22/01/1995 7/22 220 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trịnh Hữu Minh 13/7/1994 7/21 221 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Huỳnh Ngọc Tú 16/4/1995 7/18 222 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Thanh Tỏa 02/3/1995 7/18 223 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Thanh Vạn 24/3/1995 7/16 224 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Trí Dũng 24/6/1995 7/16 225 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Văn Giàu 14/9/1994 6P 226 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Xuân Ngọc 25/5/1994 6P 227 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Thành Viên 25/6/1994 6F 228 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phan Hữu Thủy 14/6/1992 15E 229 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Hoàng Phi Hoàng 08/02/1994 15C 230 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Văn Thái 14/5/1995 7/06 231 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Ba 12/6/1993 7/06 232 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Quang Bảo 24/9/1995 7/06 233 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Đông 15/12/1995 7/06 234 25/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Huỳnh Thanh Hưng 06/01/1994 7/07 235 25/3/2014 Nghỉ học HK2 Cá nhân
Nguyễn Xuân Sơn 24/7/1994 7/02 243 27/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Nhớ 28/01/1994 7/14 244 27/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Văn Phúc 02/12/1995 7/18 245 27/3/2014 Nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Văn Sĩ 26/4/1995 7/02 246 27/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Vương 28/01/1995 7/04 247 27/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần P. Tuấn Anh 29/5/1995 7/12 248 27/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Minh Hải 10/11/1995 7/02 249 27/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
La Đức Mạnh 24/3/1995 7/11 250 27/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trịnh Tấn 08/9/1995 7/22 251 27/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Hữu Tài 30/10/1995 7/04 252 27/3/2014 Cho nghỉ học HK2 Chữa bệnh
Lê Thanh Phương 28/7/1987 LTĐH5 253 27/3/2014 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Khắc Huy 10/7/1983 6A 260 31/3/2014 Nghỉ học 1 năm Tập luyện, thi đấu
Hoàng Lục Kiều My 15/7/1992 6A 261 31/3/2014 Nghỉ học 1 năm Tập luyện, thi đấu
Phạm Văn Trọng 12/10/1989 6K 262 31/3/2014 Nghỉ học 1 năm Tập luyện, thi đấu
Nguyễn Hùng Cường 08/8/1992 5C 263 31/3/2014 Nghỉ học 1 năm Tập luyện, thi đấu
Lê T Kim Ngân 29/3/1993 6A 264 31/3/2014 Nghỉ học 1 năm Tập luyện, thi đấu
Huỳnh Văn Phước 25/5/1994 6E 265 31/3/2014 Nghỉ học 1 năm Tập luyện, thi đấu
Dương Thanh Hùng 14/4/1991 15F 266 31/3/2014 Nghỉ học 1 năm Tập luyện, thi đấu
Hồ Ngọc Vũ 12/3/1995 7/04 285 31/3/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Hồ Linh Trí 06/01/1995 7/06 310 10/4/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Huỳnh Đức Hạnh 10/10/1995 7/21 311 10/4/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Tống Thanh Hải 01/3/1995 7/07 312 10/4/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Thị Diệu Hiền 22/5/1995 7/02 313 10/4/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Văn Tấn 04/10/1995 7/08 314 10/4/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phan Tấn Quân 11/5/1995 7/05 315 10/4/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Duy Sơn 26/3/1995 7/06 316 10/4/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Võ Quốc Dương 05/7/1995 7/06 317 10/4/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Quang Phục 21/8/1995 7/08 318 10/4/2013 Nghỉ học HKII Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Hà Thế Trung 17/4/1994 7/13 319 10/4/2013 Nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Văn Rin 22/12/1995 7/08 320 10/4/2013 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Lê Văn Vinh 10/02/1994 6K 337 15/4/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Anh Hùng 16/10/1994 6L 338 15/4/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Mai Văn Hảo 24/5/1993 6L 339 15/4/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Sinh 18/8/1992 5F 340 15/4/2014 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Văn Minh 15/3/1994 6A 360 22/4/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Khắc Huy 10/7/1993 6A 362 22/4/2014 Thu nhận lại Thu hồi QĐ260 ngày 31/3/2014
Phạm Văn Trọng 12/10/1989 6K 363 22/4/2014 Thu nhận lại Thu hồi QĐ262 ngày 31/3/2014
Dương Thanh Hùng 14/4/1991 15F 364 22/4/2014 Thu nhận lại Thu hồi QĐ266 ngày 31/3/2014
Trần Tuấn Vũ 24/3/1994 7/16 361 22/4/2014 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Lê Thanh Lâm 19/9/1995 7/21 386 29/4/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Huỳnh Văn Dưỡng 19/5/1994 7/19 387 29/4/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Viện 14/6/1994 6C 388 29/4/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Tuấn Anh 03/8/1995 7/19 389 29/4/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đào Minh Toàn 27/11/1992 7/18 390 29/4/2014 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Lã Đức Bình 03/02/1995 7/19 391 29/4/2014 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Lê Văn Toàn 17/4/1993 14D 417 09/5/2014 Nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Hoàng Nhân 29/5/1993 6N 418 09/5/2014 Nghỉ học HK2 Chữa bệnh
Nguyễn Vĩnh Anh Khoa 02/10/1995 7/7 419 09/5/2014 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Văn Kin 01/02/1995 7/19 420 09/5/2014 Xóa tên SV Vi phạm QC
Nông Ngọc Huy 28/10/1995 7/19 421 09/5/2014 Xóa tên SV Vi phạm QC
Nguyễn Tấn Phát 06/12/1995 7/03 452 20/5/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Mạnh Hùng 05/6/1995 7/03 453 20/5/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Bùi Quốc Sao 30/10/1991 14D 454 20/5/2014 Nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Võ Văn Hải 22/4/1995 7/01 455 20/5/2014 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Công Trình 08/02/1994 7/12 456 20/5/2014 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Văn Nhất 01/5/1995 7/16 457 20/5/2014 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Đoàn Ngọc Minh 18/02/1994 7/08 458 20/5/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Bùi Duy Khánh 24/02/1994 7/05 459 20/5/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đỗ Phú Tấn Lực 10/4/1995 7/07 460 20/5/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Hoàng Hải 31/8/1994 7/17 461 20/5/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Văn Lành 05/5/1995 7/17 462 20/5/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Ngọc Hải 01/5/1993 7/18 463 20/5/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Bôn 03/6/1993 15D 527 06/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Hùng 08/12/1994 6L 528 06/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Thị Út Anh 19/4/1994 15C 529 06/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Tăng Tiến Thông 21/12/1995 7/15 545 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn To Lyn 29/6/1995 7/13 546 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đoàn Văn Kỳ 22/6/1995 7/16 547 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Lê Xuân Phương 08/7/1995 7/13 548 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Thái Đình Hiếu 02/02/1994 7/16 549 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Văn Trung 10/01/1993 7/20 550 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đoàn Việt Vũ 04/10/1995 7/15 551 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Định Thuận 03/4/1992 7/10 552 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Thị Ngần 28/3/1995 7/17 553 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Đức Hóa 22/12/1994 7/14 554 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Duy Luật 29/9/1995 7/14 555 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Võ Thị Thu Duyên 18/7/1993 14F 556 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Quang Nhân 25/01/1993 15C 557 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Minh Luận 30/6/1994 15F 558 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Thanh Sang 30/4/1993 6K 559 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Hồ Văn Tự 30/10/1991 15F 560 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Quốc Chiêu 08/4/1993 6P 561 10/6/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Võ Văn Sa 08/11/1994 7/08 562 10/6/2014 Cho nghỉ học 1 năm Chữa bệnh
Nguyễn T Duy Phương 27/01/1995 7/08 563 10/6/2014 Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Mạnh Cường 13/11/1995 7/05 660 16/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Ngọc 1/11/1995 7/05 661 16/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Cẩn 10/3/1991 7/06 662 16/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đặng Bá Đại 22/12/1994 7/06 663 16/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Thanh Sự 16/7/1995 7/08 664 16/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Bhnướch Quỳnh 25/8/1995 7/08 665 16/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đinh Công Vũ 25/5/1995 7/09 666 16/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Giang 28/9/1995 7/10 667 16/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Lập 10/5/1995 7/10 668 16/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Minh Toàn 08/10/1994 7/18 669 16/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Đức Phú 25/3/1993 7/18 670 16/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Bùi Anh Thuận 10/4/1994 7/22 671 16/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Minh Hiếu 27/09/1995 7/10 672 16/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trương Thị Ngân 28/02/1994 15D 681 21/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phan Tùng Dương 02/02/1994 6E 682 21/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Vũ Bảo 18/10/1992 LT DH6 683 21/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đặng Trung Quảng 10/01/1992 LT DH6 684 21/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Việt Khải 26/10/1990 LT DH6 685 21/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Minh Quang 15/9/1992 LT DH6 686 21/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Cao Thị Thanh Thương 22/3/1991 LT DH6 687 21/7/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC
Linh Bảo Ân 16/9/1987 LT DH6 689 21/7/2014 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Phan Văn Khánh 10/2/1992   6F 716  04/8/2014  Buộc thôi học  Vi phạm QC 
Lê Văn  Ninh 22/01/1994 6N 717 04/8/2014 Biên chế lớp 7/19 Thu nhận lại
Lê Huy An Sơn 08/12/1993 5N 718 04/8/2014 Biên chế lớp 6N Thu nhận lại
Nguyễn Thị Lợi 19/5/1990 5K 734 07/8/2014 Cho nghỉ học 1 năm Không đủ SK
Trần Văn Tàu 09/10/1994 6H 735 07/8/2014 Nghỉ học HK1 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Lê Văn Sỹ 19/5/1993 5D 736 07/8/2014 Biên chế lớp 6D Thu nhận lại 
Lê Văn Tiến 03/4/1992 4D 762 12/8/2014 Biên chế lớp 5E Thu nhận lại
Nguyễn Hoàng Nhân 29/5/1993 6N 784 15/8/2014 Biên chế lớp 7/19 Thu nhận lại
Đặng Hoàng Lộc 29/11/1993 5B 785 15/8/2014 Cho nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn