Kế hoạch về việc tham gia Hội thao CNVCLĐ Tp.Đà Nẵng lần thứ X - năm 2019 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch kiểm tra chấp hành điều lệ công đoàn năm 2019 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch về việc tham gia Hội thao khối thi đua các trường Đại học tại TP Đà Nẵng năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

Khởi tranh (18-03-2019)

Hội thao CBVCLĐ trường Đại học TDTT Đà Nẵng khởi tranh. Bắt đầu từ ngày 16/3/2019 đã bắt đầu khởi tranh các nội dung thi đấu tại Hội thao CBVCLĐ trường Đại học TDTT Đà Nẵng. [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc quyên góp quỹ đền ơn đáp nghĩa và hoạt động xã hội năm 2019 [ Xem tiếp ]

Chương trình và lịch thi đấu Hội thao CBVCLĐ năm 2019 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức hội thao cán bộ viên chức lao động năm 2019 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch, điều lệ và mẫu đăng ký danh sách Hội thao CBVCLĐ năm 2019 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức chương trình tham quan dã ngoại cho nữ CB-VC [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức tập huấn và giải ngoại cho cán bộ làm công tác công đoàn năm 2019 [ Xem tiếp ]