Hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động tổ công đoàn và tổng kết thi đua năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

Quyết định khen thưởng cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng con của CBVCNV đạt thành giả cao trong học tập và thi đấu thể thao năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

Quyết định khen thưởng cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng con của CBVCNV đạt thành tích học tập và rèn luyện tốt , năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc tổ chức đưa đón các cháu con của CBVCNV đi xem phim nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức chương trình xem phim cho các cháu con của CBVC nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch về việc tham gia Hội thao CNVCLĐ Tp.Đà Nẵng lần thứ X - năm 2019 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch kiểm tra chấp hành điều lệ công đoàn năm 2019 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch về việc tham gia Hội thao khối thi đua các trường Đại học tại TP Đà Nẵng năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

Khởi tranh (18-03-2019)

Hội thao CBVCLĐ trường Đại học TDTT Đà Nẵng khởi tranh. Bắt đầu từ ngày 16/3/2019 đã bắt đầu khởi tranh các nội dung thi đấu tại Hội thao CBVCLĐ trường Đại học TDTT Đà Nẵng. [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc quyên góp quỹ đền ơn đáp nghĩa và hoạt động xã hội năm 2019 [ Xem tiếp ]