Tuyển sinh cao học chuyên ngành giáo dục thể chất năm 2017 [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận trúng tuyển và gọi nhập học cao học khóa 4 (2016 - 2018) [ Xem tiếp ]

Dự kiến thời gian thi tuyển vào ngày 09, 10/8/2016, Hồ sơ dự thi xin gởi về khoa Tại chức - Sau đại học [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận trúng tuyển cao học khóa 2014 - 2016 [ Xem tiếp ]