THÔNG BÁOVề việc biên chế sinh viên khóa đại học 13 (niên khóa 2019 - 2023)    Phòng Công tác HSSV thông báo danh sách biên chế chính thức sinh viên khóa đại học 13 niên... [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu tuần 09 khóa đh13 [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu điều chỉnh tuần 09 (từ ngày 30/9-06/10/2019) [ Xem tiếp ]