Thông báo lịch học bù TKB tuần 15 của Bộ môn Bóng Đá (Từ ngày 16-21/11/2015) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 15 (từ ngày 16-21/11/2015) [ Xem tiếp ]

Thông báo lịch học bù TKB tuần 14 của Bộ môn Bóng chuyền (Từ ngày 09-14/11/2015) [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc điều chỉnh TKB tuần 14 (từ ngày 09-15/11/2015) [ Xem tiếp ]

BỘ MÔN CẦU LÔNG-QUẦN VỢT THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ GIỜ TUẦN 13+14 CỦA CÁC KHÓA PHỔ TU CẦU LÔNG ĐH7 VÀ QUẦN VỢT ĐH6, ĐH8 [ Xem tiếp ]

Thông báo kế hoạch thi các học phần kỳ I năm học 2015-2016 [ Xem tiếp ]

Thông báo điều chỉnh TKB tuần 13 (từ ngày 02-07/11/2015) [ Xem tiếp ]

Thông báo Về việc điều chỉnh TKB tuần 12 (từ ngày 26-31/10/2015) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 11 đến tuần 14 (Từ ngày 19/10-15/11/2015) [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc điều chỉnh TKB tuần 9 (từ ngày 05-11/10/2015) [ Xem tiếp ]