- TKB tuần 24 (từ ngày 15-21/01/2018) : XEM
- TKB bổ sung học lại : XEM [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB tuần 23 (từ ngày 08-14/01/2018) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB tuần 22 (từ ngày 01-07/01/2018) + TKB bổ sung học lại từ tuần 22 [ Xem tiếp ]

TKB tuần 21 (25-30/12/2017) và TKB học lại (bổ sung thêm) từ tuần 21 [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 20 (18-24/12/2017) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 19 (từ ngày 11-17/12/2017) và TKB học lại từ tuần 19 trở đi [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 18 (từ ngày 04-10/12/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đăng ký học lại các học phần [ Xem tiếp ]

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 ĐẾN TUẦN 20 (Từ ngày: 27/11 -24/12/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 16 (20-26/11/2017) [ Xem tiếp ]