TKB điều chỉnh tuần 13 và TKB học bù giờ cho SV tham gia phục vụ ABG5 (từ ngày 31/10-05/11/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 12 (từ ngày 24-30/10/2016); TKB học bù giờ cho SV tham gia phục vụ ABG5 và Dự kiến kế hoạch thi học phần HKI năm 2016-2017 [ Xem tiếp ]

TKB tuần 11-14 (từ ngày 17/10-13/11/2016) và TKB học Bù cho SV tham dự ABG5 [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh Tuần 10 (từ ngày 10-16/10/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 9 (03-09/10/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 8 (từ ngày 26/9 - 01/10/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 7-10 (từ ngày 19/9-15/10/2016) và kế hoạch học "Tuần sinh học công dấn HSSV" năm học 2016-2017 [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 6 (từ ngày 12-17/9/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 5 (từ ngày 05-11/9/2016) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh Tuần 4 (29/8-04/9/2016) [ Xem tiếp ]