Lịch học bù môn bóng chuyền tuần 43 [ Xem tiếp ]

TKB ÁP DỤNG TUẦN 43 (Từ ngày 30/5-04/6/2016) và Thông báo lịch học lại các khóa [ Xem tiếp ]

TKB tuần 42 (từ ngày 23 - 29/6/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 41 (từ ngày 16-22/5/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 40 (từ ngày 09-15/5/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 39 (từ ngày 02-07/5/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 38 (từ ngày 25-29/4/2016) và thông báo về việc nộp học phí của sinh viên các khóa [ Xem tiếp ]

TKB tuần 37-40 (từ ngày 18/4 - 15/5/2016) và thông báo về việc nộp học phí của sinh viên các khóa [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 36 + lịch phụ đạo khóa ĐH6 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 35 (từ ngày 04-09/4/2016) [ Xem tiếp ]