Tài liệu hướng dẫn sử dụng trang web mới của Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. [ Xem tiếp ]

Thông báo số 331/TB-TDTT ĐN ngày 07/5/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch học kỳ 2, học kỳ phụ năm học 2019-2020 [ Xem tiếp ]