Thông báo triệu tập sinh viên tham gia phục vụ "Tuần lễ cấp cao APEC 2017" tại Đà Nẵng [ Xem tiếp ]

Thông báo điều kiện tổ chức lớp học và mức thu học phí các học phần trong học kỳ phụ cho SV [ Xem tiếp ]

Sinh viên phải đóng các khoản còn nợ trước ngày 20/6/2017. Nếu Sinh viên không trả nợ các khoản theo danh sách của phòng tài vụ thì nhà trường không công nhận tốt nghiệp đối với các sinh viên có trong danh sách nợ. [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 và danh sách đăng ký chính thức tham gia học [ Xem tiếp ]

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi tốt nghiệp đại học đối với các khóa học theo niên chế [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa Đại học 7 hệ chính quy [ Xem tiếp ]

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo phát chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh B, B1 (Kỳ thi ngày 15/4/2017) [ Xem tiếp ]

Hiện tại Phòng Đào tạo đã lên thời khóa biểu cho học kỳ phụ và toàn bộ danh sách sinh viên đăng ký theo đơn đã nộp (có danh sách kèm theo) [ Xem tiếp ]

Công nhận kết quả KLTN của 123 đề tài sinh viên khóa Đại học 7 năm học 2016 - 2017 [ Xem tiếp ]

Thông báo về thời gian, thủ tục dự thi, lệ phí thi. Đề nghị các em sinh viên theo dõi thông báo để đảm bảo kế hoạch chung [ Xem tiếp ]