Yêu cầu sinh viên các khóa đại học 7, đại học 8 thanh toán tài liệu cho thư viện trước ngày 4/12/2018 để được xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018. [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2, năm 2018 [ Xem tiếp ]

Thông báo Về việc cấp phát chứng chỉ môn học GDQPAN cho các khóa [ Xem tiếp ]

Thông báo tuyển chọn sinh viên thực tập tại Thái lan [ Xem tiếp ]

Thông báo về triển khai công tác Thực tập cuối khoá cho sinh viên khoá đại học 9 [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc cử sinh viên tham gia diễu hành và dự lễ khai mạc Đại hội TDTT Thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII năm 2018 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khoá đại học 12 hệ chính quy nhập học niên khoá 2018-2022 [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc sinh viên tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 1 NH 2018 - 2019 và các kỳ trước [ Xem tiếp ]

Danh sách Đại học 11 ngành GDTC theo chuyên ngành học kỳ I năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]