Quyết định v/v cấp học bổng học kỳ I năm học 2014 - 2015 [ Xem tiếp ]

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng thông báo cho sinh viên khóa đại học 4, cao đẳng 14 về thời gian và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 như sau: [ Xem tiếp ]

Phòng CTSV thông báo danh sách biên chế sinh viên khóa Đại học 8 (niên khóa 2014 - 2018). Sinh viên kiểm tra thông tin cụ thể trong danh sách gởi kèm, nếu có sai sót liên hệ trực tiếp phòng CTSV trong 02 ngày 06 và 07/10/2014 để được điều chỉnh. [ Xem tiếp ]

Sinh viên các khóa Đại học, Cao đẳng có tên dưới đây phải liên hệ Phòng tài vụ đền sách để được nhận Bằng tốt nghiệp hoặc rút hồ sơ,... [ Xem tiếp ]

Quyết định khen thưởng sinh viên năm học 2013 - 2014 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức xét duyệt Đề cương NCKH sinh viên năm học 2014 - 2015 [ Xem tiếp ]

Quyết định cảnh cáo trước toàn trường đối với sinh viên Hoàng Tiến Dũng, lớp 6G vì vi phạm Quy chế Công tác HSSV. [ Xem tiếp ]

Phòng CTSV thông báo Danh sách sinh viên khóa Đại học 8 tạm thời (niên khóa 2014 - 2018) và Liên thông Đại học 6 chính quy (Niên khóa 2014 - 2016) như sau [ Xem tiếp ]

Sau khi triển khai Thông báo về việc đăng ký tham gia Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014 – 2015, Phòng QLKH&HTQT đã nhận được 31 đề tài, danh sách cụ thể như sau: [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo kết quả Dự kiến xét chuyển tiếp năm học 2014 - 2015 như sau: [ Xem tiếp ]