Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách biên chế sinh viên khóa Đại học 11 [ Xem tiếp ]

Thông báo việc tuyển chọn sinh viên thực tập tại Thái Lan [ Xem tiếp ]

Quyết định thành lập đội Thanh niên xung kích kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa học đường trong sinh viên [ Xem tiếp ]

Kế hoạch đào tạo các khóa, năm học 2017 - 2018 [ Xem tiếp ]

Quyết định qui định mức thu học phí từ năm học 2017 - 2018 [ Xem tiếp ]

Sinh viên đọc kỹ họ và tên, mã số sinh viên và kết quả điểm rèn luyện của mình, có thắc mắc gì phản ánh về phòng Công tác sinh viên (đến 16 giờ ngày 31/8/2017) [ Xem tiếp ]

Trung tâm Giáo dục quốc phòng thông báo thời gian, địa điểm các khóa nhận chứng chỉ GDQP như sau: [ Xem tiếp ]

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia phục vụ "Tuần lễ cấp cao APEC 2017" tại Đà Nẵng [ Xem tiếp ]

Thông báo điều kiện tổ chức lớp học và mức thu học phí các học phần trong học kỳ phụ cho SV [ Xem tiếp ]

Sinh viên phải đóng các khoản còn nợ trước ngày 20/6/2017. Nếu Sinh viên không trả nợ các khoản theo danh sách của phòng tài vụ thì nhà trường không công nhận tốt nghiệp đối với các sinh viên có trong danh sách nợ. [ Xem tiếp ]