Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 và danh sách đăng ký chính thức tham gia học [ Xem tiếp ]

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi tốt nghiệp đại học đối với các khóa học theo niên chế [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa Đại học 7 hệ chính quy [ Xem tiếp ]

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo phát chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh B, B1 (Kỳ thi ngày 15/4/2017) [ Xem tiếp ]

Hiện tại Phòng Đào tạo đã lên thời khóa biểu cho học kỳ phụ và toàn bộ danh sách sinh viên đăng ký theo đơn đã nộp (có danh sách kèm theo) [ Xem tiếp ]

Công nhận kết quả KLTN của 123 đề tài sinh viên khóa Đại học 7 năm học 2016 - 2017 [ Xem tiếp ]

Thông báo về thời gian, thủ tục dự thi, lệ phí thi. Đề nghị các em sinh viên theo dõi thông báo để đảm bảo kế hoạch chung [ Xem tiếp ]

Phòng Tài vụ thông báo các sinh viên khóa Đại học 7 còn nợ các khoản (tính đến ngày 26/5/2017), sinh viên phải hoàn thành các khoản nộp trước ngày 31/5/2017 để đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp. [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học đối với các khóa đào tạo theo niên chế [ Xem tiếp ]

Tổ chức học lại cho sinh viên theo học chế tín chỉ [ Xem tiếp ]