Ban lãnh đạo nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức nghiệm thu kết quả NCKH cho sinh viên khóa ĐH8 và chấm LVTN cho sinh viên khóa ĐH7 [ Xem tiếp ]

Khoa Tại chức – Sau đại học thông báo những sinh viên tham gia học lớp Nghiệp vụ Sư phạm năm 2016 – 2017 tiếp tục học những môn chưa học [ Xem tiếp ]

Kết quả xét tốt nghiệp Liên thông 7 [ Xem tiếp ]

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH của sinh viên [ Xem tiếp ]

Đề nghị sinh viên khóa Liên thông 7 còn nợ sách Thư viện liên hệ Phòng tài vụ đền sách để được xét tốt nghiệp. [ Xem tiếp ]

Điểm rèn luyện sinh viên Đại học các khóa 7,8,9,10 [ Xem tiếp ]

Trường thông báo đến tất cả sinh viên đại học liên thông chính quy khóa 7 (2015 - 2017) về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp như sau: [ Xem tiếp ]

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng thông báo đến sinh viên các khóa đại học 5, đại học 6 có nhu cầu học lại và thi tốt nghiệp một số nội dung sau: [ Xem tiếp ]

Thời gian đăng ký kể từ ngày 21/02/2017 đến hết ngày 20/3/2017. Lịch học dự kiến vào đầu tháng 4/2017 và sẽ có thông báo cụ thể trên thời khóa biểu của nhà trường. [ Xem tiếp ]

Do khóa đại học 7 đi thực tập tại các địa phương, do vậy lớp học Nghiệp vụ Sư phạm năm 2016 tạm thời ngưng học cho đến hết ngày 31/3/2017 và sẽ tổ chức học lại vào ngày 02/4/2017. [ Xem tiếp ]