Bộ môn Bóng đá thông báo đến các em sinh viên chuyên ngành bóng đá như sau: [ Xem tiếp ]

Bộ môn Bóng đá thông báo đến các em sinh viên chuyên ngành bóng đá như sau: [ Xem tiếp ]

Sinh viên đăng ký theo lớp học (theo mẫu), làm đơn dán 02 ảnh 3 x 4 và nộp về Khoa Tại chức – Sau đại học (tầng 3 nhà làm việc của cán bộ giảng viên) trước ngày 08/11/2016 [ Xem tiếp ]

Yêu cầu học viên khóa Cao học 2 thanh toán tài liệu còn nợ tại Thư viện trước ngày 17/11/2016 [ Xem tiếp ]

Sinh viên nhận thẻ BHYT, BHTT [ Xem tiếp ]

Sinh viên đã thi tốt nghiệp đợt 2 còn nợ sách Thư viện thì liên hệ phòng Tài vụ để đền sách [ Xem tiếp ]

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NỢ SÁCH THƯ VIỆN (thống kê ngày 26/9/2016) [ Xem tiếp ]

Dự kiến danh sách sinh viên được khen thưởng năm học 2015 - 2016 và khen thưởng các năm [ Xem tiếp ]

Danh sách không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 2 của khóa Đại học 6 [ Xem tiếp ]

Sinh viên đọc kỹ họ và tên, mã số sinh viên, kết quả học tập, rèn luyện của mình; có thắc mắc gì phản ánh về phòng Công tác sinh viên hạn cuối đến 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2016./. [ Xem tiếp ]