tổng hợp điểm xét tốt nghiệp và các khoản nợ của khóa đại học 7- 8 [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh "Tôi yêu đất nước Singapore" [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc đăng ký thực tập đợt 2, năm học 2017-2018 [ Xem tiếp ]

Danh sách SV khóa Đại học 7 đủ điểm xét tốt nghiệp nhưng chưa nộp hồ sơ (tính đến ngày 28/5/2018) [ Xem tiếp ]

Điểm thực tập TN và Khóa luận tốt nghiệp của khóa ĐH8: Xem tại đây [ Xem tiếp ]

Nội dung thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1, năm 2018: Xem tại đây

Mẩu đơn xét tốt nghiệp:Xem tiếp ]

Xem nội dung thông báo tại đây: Download [ Xem tiếp ]

Các môn thực hành đợt 1: Xem tại đây

Các môn lý thuyết  đợt 1: Xem tiếp ]