Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1, năm 2019 [ Xem tiếp ]

danh sách sinh viên khóa Đại học 7, 8, 9 còn nợ tín chỉ Hiện nay, số lượng sinh viên khóa Đại học 7, 8, 9 còn nợ các môn học nhiều (theo danh sách kèm theo), các bạn nhanh chóng hoàn thiện các khoản nợ để kịp xét tốt nghiệp đợt 1-2019. [ Xem tiếp ]

Về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020 [ Xem tiếp ]

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐK VÀO LỚP HK PHỤ [ Xem tiếp ]

Khoa Giáo dục thể chất thông báo chiêu sinh mở lớp - Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội khóa 3 Dự kiến khai giảng: 15/5/2019 [ Xem tiếp ]

Thông báp Danh sách sinh viên khóa Đại học 10 Khoa HLTT đủ điều kiện được làm khóa luận tốt nghiệp [ Xem tiếp ]

Danh sách tổng hợp sinh viên đăng ký học kỳ phụ năm học 2018 - 2019 [ Xem tiếp ]

DSSV đủ điều kiện vào lớp và DSSV nợ HP các kỳ trước [ Xem tiếp ]

Danh sách Sinh viên các khóa còn nợ tín chỉ [ Xem tiếp ]

Thông báo đóng học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]