Danh sách Đại học 11 ngành GDTC theo chuyên ngành học kỳ I năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO “Về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019” [ Xem tiếp ]

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, khoá Đại học 8 (2014-2018) [ Xem tiếp ]

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên học tập, rèn luyện xuất sắc cả khoá học và đạt thành tích các giải thể thao trong nước, quốc tế [ Xem tiếp ]

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên học tập giỏi, xuất sắc và rèn luyện đạt loại tốt trở lên [ Xem tiếp ]

Thông báo Danh sách sinh viên khóa Đại học 8 được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối khóa [ Xem tiếp ]

tổng hợp điểm xét tốt nghiệp và các khoản nợ của khóa đại học 7- 8 [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh "Tôi yêu đất nước Singapore" [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc đăng ký thực tập đợt 2, năm học 2017-2018 [ Xem tiếp ]

Danh sách SV khóa Đại học 7 đủ điểm xét tốt nghiệp nhưng chưa nộp hồ sơ (tính đến ngày 28/5/2018) [ Xem tiếp ]