Sinh viên nào có nhu cầu thi chứng chỉ Tiếng Anh B liên hệ Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Tin học đăng ký. [ Xem tiếp ]

Thư viện nhận sách trả từ hôm nay đến hết ngày thi tốt nghiệp. Sau thời hạn đó sinh viên phải đền sách. [ Xem tiếp ]

Thông báo triển khai Thực tập cuối khóa cho sinh viên đại học 7 [ Xem tiếp ]

Tặng giấy khen của Hiệu trưởng cho 10 sinh viên khóa Đại học 6 [ Xem tiếp ]

Quyết định cấp học bổng học kỳ cuối khóa cho 38 sinh viên sau [ Xem tiếp ]

Trung tâm GDQP thông báo thời gian học lại môn Giáo dục quốc phòng như sau: [ Xem tiếp ]

Đã hết hạn trả sách, sinh viên Đại học 6 đã thi tốt nghiệp đợt 1 đền sách tại phòng Tài vụ. Lớp 6G thanh toán gấp 01 bộ Giáo trình Quốc phòng An ninh cho Thư viện [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận kết quả KLTN của sinh viên khóa Đại học 6 [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận kết quả NCKH cho sinh viên khóa Đại học 7 [ Xem tiếp ]

Khoa Tại chức - Sau đại học thông báo kết quả điểm lớp học Nghiệp vụ Sư phạm năm 2015 - 2016 [ Xem tiếp ]