Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên trong nhà trường được biết về hạn cuối cùng để đóng học phí của học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 trước 17h00 ngày 12/4/2018 (thứ 5). [ Xem tiếp ]

          Phòng Công tác sinh viên thông báo dự kiến danh sách sinh viên các khóa được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 (danh sách... [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập học kỳ 1 - năm học 2017-2018, dùng để xét chuyển tiếp năm học. (Tính tới ngày 05-3-2018))
Mọi thắc mắc về điểm sinh viên liên hệ các khoa của mình để giải quyết sớm.Xem tiếp ]

Phòng CTSV thông báo điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên các khóa. (Danh sách đính kèm) [ Xem tiếp ]

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT... [ Xem tiếp ]

danh sách chưa xác nhận thông tin in bằng đại học 08 [ Xem tiếp ]

danh sách sv dh 8 đủ điều kiện đi thực tập [ Xem tiếp ]

- Yêu cầu thanh toán để được nhận bằng tốt nghiệp.

 - Thanh toán tại Trung tâm Thông tin Thư viện.

  1. Đỗ Tiến Linh-7/2
  2. Nguyễn Văn Vĩnh-7/4
  3. Nguyễn Văn Tưởng-7/4
  4. Alăng Vuốt-7/4
  5. Phạm Thanh... [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên đăng ký môn học kỳ 2 năm học (2017-2018): Download [ Xem tiếp ]