Yêu cầu sinh viên các khóa trả sách cho Thư viện sau khi thi kết thúc môn học. [ Xem tiếp ]

Quyết đinh hỗ trợ chi phí học tập [ Xem tiếp ]

Quyết định miễn, giảm học phí [ Xem tiếp ]

Thông báo thực tập khóa Đại học 7 [ Xem tiếp ]

Bộ môn Bóng đá thông báo đến các em sinh viên chuyên ngành bóng đá như sau: [ Xem tiếp ]

Bộ môn Bóng đá thông báo đến các em sinh viên chuyên ngành bóng đá như sau: [ Xem tiếp ]

Sinh viên đăng ký theo lớp học (theo mẫu), làm đơn dán 02 ảnh 3 x 4 và nộp về Khoa Tại chức – Sau đại học (tầng 3 nhà làm việc của cán bộ giảng viên) trước ngày 08/11/2016 [ Xem tiếp ]

Yêu cầu học viên khóa Cao học 2 thanh toán tài liệu còn nợ tại Thư viện trước ngày 17/11/2016 [ Xem tiếp ]

Sinh viên nhận thẻ BHYT, BHTT [ Xem tiếp ]

Sinh viên đã thi tốt nghiệp đợt 2 còn nợ sách Thư viện thì liên hệ phòng Tài vụ để đền sách [ Xem tiếp ]