Thông báo thủ tục hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa ĐH7 như sau [ Xem tiếp ]

Thư viện nhận sách trả đến hết ngày 15/6/2016. Sau thời hạn đó sinh viên đền sách tại phòng Tài vụ. [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên tình nguyện viên tham gia đón tiếp và giao lưu với đoàn Trường Đại học Burapha - Thái Lan [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" [ Xem tiếp ]

Khoa Tại chức - Sau đại học thông báo Bảng điểm và Lịch thi lại lớp Nghiệp vụ Sư phạm năm 2016 như sau: [ Xem tiếp ]

Quyết định chuyển kết quả NCKH sang KLTN khóa Đại học 6 [ Xem tiếp ]

Quyết định cử sinh viên tham dự giải Điền kinh mở rộng của Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh [ Xem tiếp ]

Thông báo số 2 về việc bổ sung danh sách sinh viên khóa Đại học 7 đủ điều kiện được làm Khóa luận tốt nghiệp [ Xem tiếp ]

Kế hoạch bồi dưỡng sinh viên tham dự Hội nghị NCKH lĩnh vực TDTT toàn quốc lần thứ VIII tại Đại học TDTT TP.HCM [ Xem tiếp ]

Danh sách kiểm tra thông tin sinh viên (dùng để in bằng khóa Đại học 6). Sinh viên nếu muốn phản hồi liên hệ phòng Đào tạo. [ Xem tiếp ]