Phòng Đào tạo thông báo danh sách dự kiến sinh viên không được thi tốt nghiệp khóa ĐH06 và danh sách thiếu chứng chỉ Giáo dục quốc phòng [ Xem tiếp ]

Bảng phân công lao động của các lớp Đại học 7/17, 7/18, 8/21, 8/22, 9/07, 9/06 tại cơ sở 2 từ ngày 23/5 đến ngày 24/5/2016 như sau: [ Xem tiếp ]

Thông báo thủ tục hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa ĐH7 như sau [ Xem tiếp ]

Thư viện nhận sách trả đến hết ngày 15/6/2016. Sau thời hạn đó sinh viên đền sách tại phòng Tài vụ. [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên tình nguyện viên tham gia đón tiếp và giao lưu với đoàn Trường Đại học Burapha - Thái Lan [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" [ Xem tiếp ]

Khoa Tại chức - Sau đại học thông báo Bảng điểm và Lịch thi lại lớp Nghiệp vụ Sư phạm năm 2016 như sau: [ Xem tiếp ]

Quyết định chuyển kết quả NCKH sang KLTN khóa Đại học 6 [ Xem tiếp ]

Quyết định cử sinh viên tham dự giải Điền kinh mở rộng của Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh [ Xem tiếp ]

Thông báo số 2 về việc bổ sung danh sách sinh viên khóa Đại học 7 đủ điều kiện được làm Khóa luận tốt nghiệp [ Xem tiếp ]