DANH SÁCH SINH VIÊN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NỢ SÁCH THƯ VIỆN (thống kê ngày 26/9/2016) [ Xem tiếp ]

Dự kiến danh sách sinh viên được khen thưởng năm học 2015 - 2016 và khen thưởng các năm [ Xem tiếp ]

Danh sách không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 2 của khóa Đại học 6 [ Xem tiếp ]

Sinh viên đọc kỹ họ và tên, mã số sinh viên, kết quả học tập, rèn luyện của mình; có thắc mắc gì phản ánh về phòng Công tác sinh viên hạn cuối đến 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2016./. [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên khóa Đại học 6 và Cao học 2 nợ tài liệu (tính đến sáng 19/9/2016) [ Xem tiếp ]

Tổng kết kết quả học tập, dùng để xét điều kiện thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 [ Xem tiếp ]

Sinh viên nào có nhu cầu thi chứng chỉ Tiếng Anh B liên hệ Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Tin học đăng ký. [ Xem tiếp ]

Thư viện nhận sách trả từ hôm nay đến hết ngày thi tốt nghiệp. Sau thời hạn đó sinh viên phải đền sách. [ Xem tiếp ]

Thông báo triển khai Thực tập cuối khóa cho sinh viên đại học 7 [ Xem tiếp ]

Tặng giấy khen của Hiệu trưởng cho 10 sinh viên khóa Đại học 6 [ Xem tiếp ]