Danh sách sinh viên Đại học 6 thực tập [ Xem tiếp ]

Danh sách học lại các khóa [ Xem tiếp ]

Nội dung kiểm tra chuyên ngành Bóng đá khóa Đại học 9, ngành GDTC [ Xem tiếp ]

Quyết định tặng giấy khen cho sinh viên tham gia Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ 5 - năm 2015 [ Xem tiếp ]

Thông báo về học phí của sinh viên các khóa [ Xem tiếp ]

Quyết định miễn, giảm học phí [ Xem tiếp ]

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập [ Xem tiếp ]

Thông báo cấp phát bằng tốt nghiệp, hồ sơ Cho sinh viên Khoá Đại học 4, 5 và Cao đẳng 15 (tốt nghiệp lần 2) [ Xem tiếp ]

Kết quả chuyển tiếp và xét học vụ năm học 2015-2016 [ Xem tiếp ]

Thông báo tuyển tình nguyện viên tại Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015 và Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 [ Xem tiếp ]