THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG NGÀY 02 - 03/11/2015

[ Xem tiếp ]

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học trường Đại học TDTT Đà Nẵng thông báo bảng điểm kỳ kiểm tra chứng chỉ Tin học ứng dụng khóa 21/6/2015 [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO MỚI (27-02-2014)

Các thông báo mới nhất của Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học trường Đại học TDTT Đà Nẵng [ Xem tiếp ]

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ các khóa: [ Xem tiếp ]