Phòng Đào tạo thông báo điểm tổng hợp 07 kỳ và danh sách SV còn nợ điểm dành cho khóa Đại học 6 chính quy. Mọi phản hồi thông tin liên hệ phòng Đào tạo trước ngày 05/5/2016 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điểm lần 1 các khóa để xét hoc bổng học kỳ 1 (2015-2016) [ Xem tiếp ]

Khoa GDTC thông báo điểm tổng kết học kỳ 1 năm học 2015 -2016. Nếu có gì sai sót sinh viên liên hệ tại VP Khoa GDTC gặp Thầy Bùi Đăng Toản (0984929250) & thầy Nguyễn Thanh Long (01673.191.901) để được giải quyết trước ngày 07/3/2016. [ Xem tiếp ]

Điểm tổng hợp các kỳ của Đại học Liên thông 6 chính quy [ Xem tiếp ]

Điểm tổng kết năm học 2014-2015 Liên thông ĐH6 [ Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 [ Xem tiếp ]

Bảng điểm tổng hợp các khóa Đại học chính quy [ Xem tiếp ]

Điểm học kỳ các khóa không chính quy năm 2014-2015 [ Xem tiếp ]

Bảng điểm Tổng kết Học kỳ 2 năm học 2014-2015 Khoa Huấn luyện TDTT [ Xem tiếp ]

Bảng điểm tổng kết học phần hock kỳ 2 các khóa năm học 2014-2015 [ Xem tiếp ]