ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG NĂM 2017 [ Xem tiếp ]

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Liên thông đại học TDTT hệ vừa làm vừa học năm 2017 như sau: [ Xem tiếp ]

LỊCH TỔ CHỨC THI NĂNG KHIẾU KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2016 - ĐỢT 2 [ Xem tiếp ]

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng thông báo điểm thi năng khiếu đợt 1 và thủ tục hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2016 như sau: [ Xem tiếp ]

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2016 [ Xem tiếp ]

Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến hết ngày 10/10/2016 [ Xem tiếp ]

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 2016 [ Xem tiếp ]

Thông tin tuyển sinh năm 2016 [ Xem tiếp ]

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng thông báo [ Xem tiếp ]