Lịch công tác tuần - Từ ngày 06-04-2020 đến 12-04-2020

THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ Hai
06-04-2020
Thứ Ba
07-04-2020
Thứ Tư
08-04-2020
Thứ Năm
09-04-2020
Thứ Sáu
10-04-2020
Thứ Bảy
11-04-2020
Chủ Nhật
12-04-2020

Ghi chú: