Lịch công tác tuần - Từ ngày 30-11-2020 đến 06-12-2020

THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ Hai
30-11-2020
Thứ Ba
01-12-2020
09:00 Họp Hội đồng thi và các ban giúp việc kỳ thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra và cấp chứng chỉ Tin học (Đợt 4/2020) Đ/c Hài Trung tâm NNTH Phòng họp số 1 Theo QĐ số 1121/QĐ-TDTTĐN ngày 24/11/2020và số 1122/QĐ-TDTTĐN ngày 24/11/2020
10:00 Hội nghị Cán bộ chủ chốt Đ/c Hài Đ/c Dũng Hội trường số 2 BGH, BCH Đảng bộ, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc
Thứ Tư
02-12-2020
06:00 . .
Thứ Năm
03-12-2020
09:00 Họp triển khai công việc sau KSCT Đ/c Hài Phòng KT&ĐBCLGD Phòng họp số 1 BGH, Trưởng đơn vị, BT ĐTN, Trưởng nhóm chuyên trách và BTK
Thứ Sáu
04-12-2020
08:00 Làm thủ tục thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ - đợt 2 Ban thư ký Ban thư ký Phòng ĐT,QLKH,HTQT Ban thư ký, học viên
Thứ Bảy
05-12-2020
06:30 Tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra và cấp chứng chỉ Tin học (Đợt 4/2020) Chủ tịch HĐ thi Trung tâm NNTH Khu giảng đường Theo KH
07:00 Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ - đợt 2 Đ/c Hòa Ban thư ký Hội trường số 2 Theo KH
Chủ Nhật
06-12-2020
06:30 Tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra và cấp chứng chỉ Tin học (Đợt 4/2020) Chủ tịch HĐ thi Trung tâm NNTH Khu giảng đường Theo KH
07:00 Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ - đợt 2 Đ/c Hòa Ban thư ký Hội trường số 2 Theo KH

Ghi chú:
  • - Đề nghị các đơn vị đăng ký lịch tuần vào lúc 14h00 chiều thứ 5 hằng tuần về bộ phận Tổng hợp.
  • - Ngày 04/12 (thứ 6) 14h30: Họp chi bộ Khoa KTKNCSN tại Văn phòng Khoa. Ngày 02/12 (thứ 4) 14h00: Họp chi bộ Khoa GDTC tại Văn phòng Khoa.
  • - Ngày 04/12 (thứ 6) 14h00: Họp Chi bộ Viện KHCN&TTTV tại Viện KHCN TDTT;
  • - Ngày 02/12 (thứ 4) 15h00: Họp chi bộ CTHSSV tại phòng CTHSSV