Lịch công tác tuần - Từ ngày 21-01-2019 đến 27-01-2019

THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ Hai
21-01-2019
07:00 . . .
Thứ Ba
22-01-2019
08:30 Họp tập thể Lãnh đạo Đ/c Chương Phòng họp số 1 BGH và BCH Đảng bộ
Thứ Tư
23-01-2019
Thứ Năm
24-01-2019
09:00 Họp cán bộ chủ chốt Vụ TCCB Hội trường Số 2 BGH, BCH Đảng bộ, CT Công đoàn, Bí thư ĐTN, cấp Trưởng và cấp Phó các đơn vị trực thuộc trường (mới)
Thứ Sáu
25-01-2019
07:30 Giao ban lãnh đạo Đ/c Chương . Phòng họp số 1 BGH
Thứ Bảy
26-01-2019
07:00 . . .
Chủ Nhật
27-01-2019

Ghi chú:
  • - Đề nghị các đơn vị đăng ký lịch tuần vào lúc 14h00 chiều thứ 5 hằng tuần về bộ phận Tổng hợp.
  • - Các đơn vị nộp báo cáo tháng 01/2019 về bộ phận Tổng hợp, phòng HCQT (đ/c Kiêm Anh) chậm nhất trước ngày 23/01/2019
  • - Ngày 16/01 (thứ 4) 14h45: Họp Khoa Kiến thức và Kỹ năng cơ sở ngành tại Bộ môn CL-QV C(cũ), thành phần: Trưởng, phó Khoa và các Trưởng phó bộ môn trực thuộc khoa;
  • - Ngày 27/01 (CN) 09h00: Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ GDQPAN tại Hội trường số 2;