Lịch công tác tuần - Từ ngày 14-08-2017 đến 20-08-2017

THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ Hai
14-08-2017
06:30 Chào cờ Đ/c Hòa Phòng CTSV Sân trường Toàn thể CVHT, SV
10:45 Họp cố vấn học tập Đ/c Hòa Phòng CTSV Phòng họp số 1 Phòng CTSV, Cố vấn học tập
14:00 Họp Ban chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đ/c Chương Các tiểu ban Phòng họp số 1 Theo quyết định số 138/QĐ-TDTT ĐN, ngày 26/02/2016
Thứ Ba
15-08-2017
09:00 Họp triển khai công tác cán bộ năm học mới Đ/c Chương Phòng TCCB Phòng họp số 1 Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu
Thứ Tư
16-08-2017
15:00 Họp tập thể lãnh đạo Đ/c Chương Phòng TCCB Phòng họp số 1 BCH đảng bộ, BGH, Chủ tịch CĐ
Thứ Năm
17-08-2017
08:30 Họp BTC Hội thảo chuyên đề “Nhìn từ thực tiễn, định hướng tương lai hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường ĐH TDTT Đà Nẵng” Đ/c Chương Phòng Đào tạo Phòng họp số 1 Theo Quyết định số 591/QĐ-TDTT ĐN, ngày 12/6/2017
Thứ Sáu
18-08-2017
07:30 Giao ban lãnh đạo Đ/c Chương Phòng họp số 1 BGH
08:30 Họp Ban Thư ký Tạp chí Thể thao Đ/c Vũ Thư ký Phòng họp số 1 Đ/c Việt Nam và Đ/c Vy
Thứ Bảy
19-08-2017
Chủ Nhật
20-08-2017

Ghi chú:
  • - Đề nghị các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 báo cáo tiến độ thực hiện về phòng QLKH&HTQT trước ngày 25/8/2017 (theo mẫu tại Biểu mẫu NCKH của CBGV trên website Trường)
  • - Ngày 14/8 (thứ 2) 14h45: Họp chi bộ ĐK-TTGT tại BM TTGT;
  • - Ngày 14/8 (thứ 2) 17h00: Kết nạp đảng viên mới Chi bộ CLQV-BĐ tại Hội trường số 2.
  • - Ngày 16/8 (thứ 4) 16h00: Kết nạp đảng viên mới Chi bộ Sinh viên tại Hội trường số 2.
  • - Ngày 17/8 (Thứ 5) 16h00: Kết nạp đảng viên mới Chi bộ Các môn Bóng tại Hội trường số 2.
  • - 16h30 thứ 7 (ngày 19/8): Chi bộ GDQP tổ chức kết nạp đảng viên mới tại phòng họp số 2.