Lịch công tác tuần - Từ ngày 15-01-2018 đến 21-01-2018

THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ Hai
15-01-2018
06:30 Chào cờ Đ/c Hài Phòng CTSV Sân trường Toàn thể CVHT, SV
09:00 Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm GDQP-AN Đ/c Chương TT GDQP Phòng họp TT CBVC Trung tâm GDQP-AN
13:30 Hiệu trưởng làm việc với Bộ môn Võ Đ/c Chương BM Võ VP. Bộ môn Đ/c Hài, CBVC Bộ môn Võ
15:00 Hiệu trưởng làm việc với Bộ môn Thể dục – Cờ vua Đ/c Chương BM TD-CV VP. Bộ môn Đ/c Hài, CBVC Bộ môn TD-CV
Thứ Ba
16-01-2018
09:00 Họp Hội đồng và các tiểu ban kỳ thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học Đ/c Chương TT NN-TH Phòng họp số 1 Theo Quyết định số 45 và 46, ngày 12/01/2018
13:30 Hiệu trưởng làm việc với BM Thể thao dưới nước Đ/c Chương BM TTDN VP Bộ môn Đ/c Hài, CBVC Bộ môn TTDN
15:00 Hiệu trưởng làm việc với Bộ môn Thể thao giải trí Đ/c Chương BM TTGT VP Bộ môn Đ/c Hài, CBVC Bộ môn TTGT
15:00 Tổ chức tuyên truyền tư vấn sức khỏe cho nữ SV toàn Trường Đ/c Hài Phòng CTSV Hội trường số 2 Phòng CTSV, CVHT, nữ SV toàn Trường
Thứ Tư
17-01-2018
08:00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua quy định giảng viên và Đề án tuyển sinh (tài liệu họp gởi qua cổng thông tin) Đ/c Chương Phòng Đào tạo Phòng họp số 1 Theo quyết định số 166, ngày 04/3/2015
13:30 Hiệu trưởng làm việc với Khoa Huấn luyện Thể thao Đ/c Chương Khoa HLTT VP Khoa Đ/c Hòa, CBVC Khoa HLTT
15:00 Hiệu trưởng làm việc với Khoa Quản lý TDTT Đ/c Chương Khoa QL TDTT VP Khoa Đ/c Hài, CBVC Khoa QLTDTT
Thứ Năm
18-01-2018
08:00 Họp Hội Đồng tự đánh giá chất lượng đào tạo Đ/c Chương Phòng KTĐBCL Phòng họp số 1 Theo QĐ số 18, ngày 05/01/2018
15:00 BGH làm việc Khoa HLTT về rà soát, xây dựng các văn bản quản lý đào tạo của Khoa. Đ/c Vũ Khoa HLTT Phòng họp số 1 CBVC Khoa HLTT, mời các đ/c N.Tùng (KT), N.Viết, K.Loan (ĐT)
Thứ Sáu
19-01-2018
07:30 Giao ban lãnh đạo Đ/c Chương - Phòng họp số 1 BGH
09:00 BGH làm việc với các Khoa, BM về phần mềm QLĐT Đ/c Vũ Phòng Đào tạo Hội trường số 2 Trưởng và trợ lý giáo vụ các Khoa, BM, các đ/c Tuấn (CTSV), Trương Thái (KT), Thị Hùng, Minh Trung (Thư viện) và CBVC phòng Đào tạo
Thứ Bảy
20-01-2018
06:45 Thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Chủ tịch Hội đồng thi Thư ký Hội đồng thi Giảng đường Theo kế hoạch
Chủ Nhật
21-01-2018

Ghi chú:
  • - Đề nghị các đơn vị đăng ký lịch tuần vào lúc 14h00 chiều thứ 5 hằng tuần về bộ phận Tổng hợp.
  • - Ngày 17/01 (thứ 4) 11h00: Họp BCH Đoàn Trường, địa điểm: Văn phòng Đoàn. Thành phần: UVBCH Đoàn Trường
  • - Để chuẩn bị phát hành tạp chí số 1/2018 vào tháng 3/2018 đề nghị CBVC nhà trường tích cực gửi bài báo về tòa soạn