Lịch công tác tuần - Từ ngày 21-09-2020 đến 27-09-2020

THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ Hai
21-09-2020
Thứ Ba
22-09-2020
Thứ Tư
23-09-2020
Thứ Năm
24-09-2020
Thứ Sáu
25-09-2020
Thứ Bảy
26-09-2020
Chủ Nhật
27-09-2020

Ghi chú: