Lịch công tác tuần - Từ ngày 24-09-2018 đến 30-09-2018

THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ Hai
24-09-2018
06:30 Chào cờ Đ/c Hài Phòng CTHSSV Sân trường Toàn thể CVHT, SV
14:30 Đón tiếp và làm việc với Đại học Sư phạm Quảng Tây - Trung Quốc Đ/c Hài Bộ phận HTQT Phòng họp số 1 Đại diện P. Đào tạo, BP. HCTH, Khoa HLTT + Giấy mời
Thứ Ba
25-09-2018
08:30 Họp xét học vụ và khen thưởng SV các khóa Đ/c Chương Phòng CTHSSV Phòng họp số 1 BGH, đại diện BP Tài vụ, Đào tạo, Phòng CTHSSV và Khoa HLTT, QLTDTT, GDTC, ĐTN
09:30 Họp BTC chuẩn bị Lễ khai giảng Đ/c Chương Phòng CTHSSV Phòng họp số 1 BGH, Phòng CTHSSV, HCTH, Đào tạo, Khoa HLTT, QLTDTT, GDTC, ĐTN
Thứ Tư
26-09-2018
Thứ Năm
27-09-2018
08:00 Họp BCH Đảng bộ mở rộng (sinh hoạt định kỳ và triển khai công tác cán bộ) Đ/c Chương Đ/c Đình Dũng Phòng họp số 1 BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ + UBKT Quận ủy
Thứ Sáu
28-09-2018
07:30 Giao ban lãnh đạo Đ/c Chương . Phòng họp số 1 BGH
Thứ Bảy
29-09-2018
Chủ Nhật
30-09-2018
07:30 Hiệu trưởng gặp mặt thành viên Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp CH4 Đ/c Chương BP. TCSĐH Hội trường số 2 Theo Quyết định số 881/QĐ-TDTT ĐN, ngày 07/9/2018
08:00 Chấm luận văn tốt nghiệp CH4 Đ/c Chương Khoa TCSĐH Giảng đường khu A Theo Quyết định số 881/QĐ-TDTT ĐN, ngày 07/9/2018 và học viên cao học 4

Ghi chú:
  • - Các đơn vị nộp báo cáo tháng 9/2018 về bộ phận Tổng hợp, phòng HCQT (đ/c Kiêm Anh) chậm nhất trước 10 giờ ngày 27/9/2018;
  • - Ngày 27/9 (thứ 5) 08h45: Kiểm tra tổ CĐ KHCN, TCCB-TV, ĐK-TTGT. Thành phần: UBKTCĐ, Tổ tưởng tổ CĐ, tại VP Đảng;
  • - Trung tâm NNTH tổ chức thi chứng chỉ CNTTCB (Ngày thi dự kiến 13&14/10/2018). CBGV có nhu cầu thi đăng ký và nộp lệ phí tại Văn phòng Trung tâm.
  • - Từ 24/9/2018 đến 28/9/2018 Cán bộ viên chức, giáo viên nhà trường lưu dữ liệu cổng thông tin cá nhân để ban biên tập xoá dữ liệu do đã tràng dung lượng.