Lịch công tác tuần - Từ ngày 06-07-2020 đến 12-07-2020

THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ Hai
06-07-2020
Thứ Ba
07-07-2020
Thứ Tư
08-07-2020
Thứ Năm
09-07-2020
Thứ Sáu
10-07-2020
Thứ Bảy
11-07-2020
Chủ Nhật
12-07-2020

Ghi chú: