Lịch công tác tuần - Từ ngày 15-07-2019 đến 21-07-2019

THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ Hai
15-07-2019
16:00 Họp nghiệm thu gói thầu cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình Đ/c Hài Đ/c Chính Phòng tiếp khách (HCTH) BGH, Trưởng HCTH, Kế toán trưởng, đ/c Quang Khánh, Tùng Dương, Nguyễn Văn Long, Lê Minh Tuấn, Lê Nhân, Nguyễn Ngọc Tuấn
Thứ Ba
16-07-2019
08:30 Họp triển khai công tác phục vụ lớp Tập huấn GDQPAN và một số nhiệm vụ khác Đ/c Hài Đ/c Đình Dũng Phòng đ/c Đình Dũng BGH, đ/c Đình Dũng, Lê Nhân, Trà Lý, Minh Tuấn, Văn Long
15:30 Họp hội ý chuẩn bị kế hoạch giảng dạy Đại học năm 2019-2020 Đ/c Mạnh Thắng Phòng ĐT, QLKH&HTQT Phòng đ/c Đình Dũng Đ/c Đình Dũng, Kim Loan, Quang Khánh, Mạnh Cường, Mạnh Hưng, Tuấn Anh (HLTT)
Thứ Tư
17-07-2019
08:30 Họp Ban thư ký TĐG Đ/c Nguyễn Tùng Phòng KTĐBCL Phòng đ/c Nguyễn Tùng Theo Quyết định số 203/QĐ-TDTT ĐN, ngày 05/3/2019
14:23 Họp triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 Đ/c Hài Phòng ĐT, QLKH&HTQT Phòng đ/c Đình Dũng Đ/c Vũ, Đình Dũng, Mạnh Thắng, Kim Loan, Hồng Châu, Quang Khánh, Mạnh Cường, Mạnh Hưng, Tuấn Anh (HLTT)
Thứ Năm
18-07-2019
Thứ Sáu
19-07-2019
08:00 Hội nghị nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2019 BTC Viện KHCNTDTT Hội trường số 2 BTC, Đại biểu, khách mời, CBGV có trình độ tiến sĩ, Trưởng, phó Khoa, Bộ môn.
Thứ Bảy
20-07-2019
Chủ Nhật
21-07-2019

Ghi chú:
  • - Ngày 17/7 (thứ 4) 14h30: Họp chi bộ Khoa GDTC tại văn phòng Khoa;
  • - Ngày 16/7 (thứ 3) 14h30: Họp tổ công đoàn khoa Kiến thức cơ sở ngành tại văn phòng Khoa;
  • - Ngày 15/7 (thứ 2) 7h30: Họp tổ Công đoàn NN - TH - LL - YS tại văn phòng khoa Kiến thức cơ bản