Lịch công tác tuần - Từ ngày 22-05-2017 đến 28-05-2017

THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ Hai
22-05-2017
06:30 Chào cờ Đ/c Hòa Phòng CTSV Sân trường Toàn thể CVHT, SV
Thứ Ba
23-05-2017
09:00 BGH làm việc với Trường Bưu chính viễn thông (Phòng HCQT bố trí xe) Đ/c Chương Trung tâm GDQP Trường Bưu điện BGH, Trưởng các phòng HCQT, TV, TCCB, Ban QLDA, Trung tâm GDQP
Thứ Tư
24-05-2017
07:30 Ban thường vụ làm việc với các Chi bộ về công tác Đại hội chi bộ (Chi bộ QLĐT; HCQT; TCCB-TV; CTSV; KHCN-TTTV) Yêu cầu các Bí thư báo cáo nhân sự công tác ĐH Đ/c Chương Bí thư các CB Phòng họp số 1 Thường vụ và BCH các Chi bộ
08:45 Ban thường vụ làm việc với các Chi bộ về công tác Đại hội chi bộ (Chi bộ QLTDTT; GDTC; HLTTYS; NNTH-CT; CB Sinh viên) Yêu cầu các Bí thư báo cáo nhân sự công tác ĐH Đ/c Chương Bí thư các CB Phòng họp số 1 Thường vụ và BCH các Chi bộ
09:30 Ban thường vụ làm việc với các Chi bộ về công tác Đại hội chi bộ (Chi bộ Các môn bóng; CL,QV-BĐ; ĐK-TTGT; TTCN; GDQP) Yêu cầu các Bí thư báo cáo nhân sự công tác ĐH Đ/c Chương Bí thư các CB Phòng họp số 1 Thường vụ và BCH các Chi bộ
Thứ Năm
25-05-2017
07:00 Họp Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học TDTT .
Thứ Sáu
26-05-2017
07:00 Hiệu trưởng đi công tác Hà Nội
07:30 Giao ban lãnh đạo Đ/c Chương Phòng họp số 1 BGH
Thứ Bảy
27-05-2017
07:00 Tuyển sinh năng khiếu tại Quảng Nam Theo Kế hoạch
Chủ Nhật
28-05-2017
07:00 Tuyển sinh năng khiếu tại Quảng Ngãi Theo Kế hoạch

Ghi chú:
  • - BCH CĐ hạn nhận báo cáo sáng kiến kinh nghiệm đến hết ngày 23/5/2017. Quá thời hạn trên sẽ không nhận và chuyển sang năm học sau.
  • - Các đơn vị nộp báo cáo tháng 5/2017 về bộ phận Tổng hợp, phòng HCQT (đ/c Kiêm Anh) chậm nhất trước 15giờ ngày 26/5/2017;
  • - 8h30, ngày 23/5 (Thứ 3) Hội nghi tổ Công đoàn Quản lý đào tạo, tại phòng Đào tạo (Thành phần: Công đoàn viên tổ CĐ QLĐT)
  • - 11h00, ngày 24/5 (thứ 4): Họp BCH Đoàn trường (Thành phần: BCH Đoàn trường, mời đ/c Tuấn Hùng + Việt Nam) tại Văn phòng Đoàn;
  • - CBGV tham gia viết bài Nội san khoa học quý 2/2017 nộp bài viết về Ban biên tập trước ngày 10/6/2017.