Quyên góp xây dựng các biểu tượng thể thao chào mừng 40 năm thành lập trường (12-07-2016)

Xem chi tiết tại liên kết: Download