Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Thông báo cử sinh viên tham gia diễu hành và dự lễ khai mạc Đại hội TDTT Thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII năm 2018

Thông báo về việc cử sinh viên tham gia diễu hành và dự lễ khai mạc Đại hội TDTT Thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII năm 2018: Xem tại đây