Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2, năm 2018

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2, năm 2018: Xem tại đây

Đơn xin xét tốt nghiệp: Xem tại đây

Cập nhật số tín chỉ nợ của SV khóa Đại học 8 (tính đến ngày 25/10/2018): Xem tại đây