Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Danh sách nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 - 2018 (tính đến ngày 07/12/2018)

Sinh viên đã nộp hồ sơ mà còn nợ các khoản liên hệ các giảng viên, khoa, phòng để cập nhật lại các khoản nợ trước khi đưa ra Hội đồng họp xét tốt nghiệp.
Đề nghị sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2- 2018 thanh toán gấp các khoản nợ trước ngày 13/12/2018

Danh sách nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 - 2018 (tính đến ngày 11/12/2018): Xem tại đây