Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
Thông báo cho SV tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020

THÔNG BÁO
          Về việc cho SV tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến  hết ngày 16/02/2020
 
   Căn cứ kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Phòng ĐT,QLKH&HTQT thông báo cho Sinh viên toàn trường tiếp tục được nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020 ( tuần 28)
   Yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên Website để biết thêm thông tin về kế hoạch học tập của các tuần tiếp theo.