Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Thông báo lịch thi lại

 

THÔNG BÁO

TKB thi lần 2 lớp 13/5 dành cho VĐV ( ngành HLTT)
trong tuần tuần 37 (từ ngày 13-19/7/2020)
 
Thứ 4 (ngày 15/7/2020): Tiết 3+4  thi lần 2 Pháp luật ĐC phòng b102
Thứ 6 ( ngày 17/7/2020):  Tiết 1+2 thi lần 2 thực hành thể dục, tiết 5+6 thi Lý thuyết Thể dục  phòng c201 ( thi cùng lớp 13/4)
 
                                                                                                    PHÒNG ĐT,QLKH&HTQT