Bài viết Tin tức hoạt động Thông báo
Thông báo khẩn của Hiệu trưởng nhà trường về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

THÔNG BÁO KHẨN

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 5 năm 2021

    Căn cứ Thông báo số 2581/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống Covid - 19 và Công văn số 1265/SGDĐT-VP ngày 03/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng V/v cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid - 19.

    Hiệu trưởng Trường đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng Thông báo:

    1. Sinh viên, học viên được nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 04/5/2021 đến hết ngày 09/5/2021. Kế hoạch dạy và học tập tiếp theo sẽ thông báo trong ngày 08/5/2021 (thứ bảy).

    2. Trưởng các đơn vị, Đoàn Thanh niên, phòng Công tác học sinh, sinh viên; thông báo rộng rãi đến giảng viên, sinh viên, học viên biết việc nghỉ học và nghỉ dạy trước 24h00 ngày 03/5/2021.

    Đề nghị Trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

                                                                         HIỆU TRƯỞNG: PGS.TS. Phan Thanh Hài