Thời khóa biểu tuần 20 (Từ ngày 16 đến ngày 22/12/2019) [ Xem tiếp ]

Thông báo lịch học Trung tâm ngoại ngữ tin học(Ngày khai giảng: 9/12/2019) [ Xem tiếp ]

TKB khóa ĐHLT8: Tải tại đây

Khóa ĐHLT9: Tải tại đây

TKB học từ bổ sung từ tuần 18: Xem tiếp ]

Thời khóa biểu toàn trường tuần 18: Tải tại đây [ Xem tiếp ]


Thời khóa biểu toàn trường tuần 17: Toàn trường 

Thời khóa biểu học lại - VĐV tuần 17: Xem tiếp ]

TKB học lại từ tuần 16 [ Xem tiếp ]