Thông báo tổ chức thi và cấp chứng nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁOVề việc biên chế sinh viên khóa đại học 13 (niên khóa 2019 - 2023)    Phòng Công tác HSSV thông báo danh sách biên chế chính thức sinh viên khóa đại học 13 niên... [ Xem tiếp ]