Khóa

Nội dung

Khóa ĐH11 QLTT

- Thi Quản lý nhân sự tiết 1+2... [ Xem tiếp ]

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN, TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, CNTT CƠ BẢN VÀ THU HỒ SƠ THI CẤP CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Ngày khai giảng dự kiến:

☼Tiếng Anh cơ bản: 11/5/2020

☼Tiếng Anh A2 (Chuẩn đầu ra): 25/5/2020

☼Ứng dụng... [ Xem tiếp ]