THÔNG BÁO

TKB điều chỉnh tuần 29 (từ ngày 18-24/5/2020) 

Khóa

Nội dung

Khóa... [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu lớp 13/5 VĐV ( có điều chỉnh) xem tại đây: [ Xem tiếp ]

TKB toàn trường tuần 27-30 ( có sự điều chỉnh) xem tại đây:


[ Xem tiếp ]

Phòng ĐT,QLKH&HTQT thông báo cho Sinh viên khóa ĐH13 ngành GDTC lịch học trực tuyến qua phần mềm Smartlms,  như sau:   Môn Tin học ĐC học tiết 34 thứ 3(28/4)   Môn Toán thống kê học tiết 34 thứ 2(27/4)... [ Xem tiếp ]

Triển khai học trực tuyến cho sinh viên khóa ĐH13 ngành GDTC [ Xem tiếp ]