Lịch bồi dưỡng thực tập sinh viên khóa Đại học 10 Tuần 22( từ ngày 30/12/2019-05/01/2020) [ Xem tiếp ]

TKB THI LẦN 2 tuần 21 (từ ngày 23-29/12/2019) [ Xem tiếp ]

Lịch học lại + lịch học vận động viên tích lũy học phần [ Xem tiếp ]