Các môn thực hành đợt 1: Xem tại đây

Các môn lý thuyết  đợt 1: Xem tiếp ]

Sau thời gian kiểm tra, đối chứng giữa sinh viên, các Khoa và Phòng Đào tạo, nay phòng Đào tạo thông báo điểm 07 kỳ của khóa Đại học 8 (cập nhật đến ngày 16/4/2018) [ Xem tiếp ]

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT: DOWNLOAD

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ CÁC MÔN THỰC HÀNH: Xem tiếp ]

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                PHÒNG ĐÀO... [ Xem tiếp ]

mẫu phiếu đánh giá Thực tập Ấn tượng Hội An: Download [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên các khóa được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

 

         ... [ Xem tiếp ]

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên trong nhà trường được biết về hạn cuối cùng để đóng học phí của học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 trước 17h00 ngày 12/4/2018 (thứ 5). [ Xem tiếp ]

          Phòng Công tác sinh viên thông báo dự kiến danh sách sinh viên các khóa được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 (danh sách... [ Xem tiếp ]