Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập học kỳ 1 - năm học 2017-2018, dùng để xét chuyển tiếp năm học. (Tính tới ngày 05-3-2018))
Mọi thắc mắc về điểm sinh viên liên hệ các khoa của mình để giải quyết sớm.Xem tiếp ]

Phòng CTSV thông báo điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên các khóa. (Danh sách đính kèm) [ Xem tiếp ]

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT... [ Xem tiếp ]

danh sách chưa xác nhận thông tin in bằng đại học 08 [ Xem tiếp ]

danh sách sv dh 8 đủ điều kiện đi thực tập [ Xem tiếp ]

- Yêu cầu thanh toán để được nhận bằng tốt nghiệp.

 - Thanh toán tại Trung tâm Thông tin Thư viện.

  1. Đỗ Tiến Linh-7/2
  2. Nguyễn Văn Vĩnh-7/4
  3. Nguyễn Văn Tưởng-7/4
  4. Alăng Vuốt-7/4
  5. Phạm Thanh... [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên đăng ký môn học kỳ 2 năm học (2017-2018): Download [ Xem tiếp ]

Quyết định cử sinh viên tham gia chương trình " Ấn tượng Hội An" [ Xem tiếp ]

Quyết định ban hành Quy định thực tập cuối khóa bậc đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ [ Xem tiếp ]