Danh sách sinh viên bồi dưỡng thực tập chia theo khối [ Xem tiếp ]

Yêu cầu thanh toán để được nhận bằng tốt nghiệp [ Xem tiếp ]

Căn cứ kết quả của Ban giám khảo Hội thi Văn nghệ Khối Đoàn thanh niên vào 02 tối ngày 15-16/11/2017. Ban tổ chức thông báo kết quả như sau: [ Xem tiếp ]

Thông báo về thời gian, thủ tục dự thi, lệ phí thi. Đề nghị các em sinh viên theo dõi thông báo để đảm bảo kế hoạch chung [ Xem tiếp ]

Phòng Tài vụ thông báo các sinh viên khóa Đại học 7 còn nợ các khoản (tính đến ngày 26/5/2017), sinh viên phải hoàn thành các khoản nộp trước ngày 31/5/2017 để đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp. [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học đối với các khóa đào tạo theo niên chế [ Xem tiếp ]

Tổ chức học lại cho sinh viên theo học chế tín chỉ [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận kết quả NCKH cho sinh viên khóa Đại học 8 [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập [ Xem tiếp ]

Quyết định cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2016 -2017 [ Xem tiếp ]