Thông báp Danh sách sinh viên khóa Đại học 10 Khoa HLTT đủ điều kiện được làm khóa luận tốt nghiệp [ Xem tiếp ]

Danh sách tổng hợp sinh viên đăng ký học kỳ phụ năm học 2018 - 2019 [ Xem tiếp ]

DSSV đủ điều kiện vào lớp và DSSV nợ HP các kỳ trước [ Xem tiếp ]

Danh sách Sinh viên các khóa còn nợ tín chỉ [ Xem tiếp ]

Thông báo đóng học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

Thông báo Về việc tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên các khóa [ Xem tiếp ]

Danh sách nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 - 2018 (tính đến ngày 07/12/2018) [ Xem tiếp ]

Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019 và học phí của từng sinh viên [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2, năm 2018 [ Xem tiếp ]

Thông báo Về việc cấp phát chứng chỉ môn học GDQPAN cho các khóa [ Xem tiếp ]