Thông báo tuyển chọn sinh viên thực tập tại Thái lan [ Xem tiếp ]

Thông báo về triển khai công tác Thực tập cuối khoá cho sinh viên khoá đại học 9 [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc cử sinh viên tham gia diễu hành và dự lễ khai mạc Đại hội TDTT Thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII năm 2018 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khoá đại học 12 hệ chính quy nhập học niên khoá 2018-2022 [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc sinh viên tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 1 NH 2018 - 2019 và các kỳ trước [ Xem tiếp ]

Danh sách Đại học 11 ngành GDTC theo chuyên ngành học kỳ I năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO “Về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019” [ Xem tiếp ]

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, khoá Đại học 8 (2014-2018) [ Xem tiếp ]

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên học tập, rèn luyện xuất sắc cả khoá học và đạt thành tích các giải thể thao trong nước, quốc tế [ Xem tiếp ]