(Mẫu phiếu kèm theo Công văn số 102 /VKHTDTT-HCTH ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao) [ Xem tiếp ]

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ KH&CN và Quyết định số 37/QĐ-BKHCN ngày 14/01/2009 của Bộ KH&CN đính chính Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN) [ Xem tiếp ]

hướng dẫn trình bày đề cương chi tiết và hình thức trình bày giáo trình, sách, tài liệu tham khảo [ Xem tiếp ]

Quy định về hoạt động NCKH trường Đại học TDTT Đà Nẵng (ban hành ngày 15/8/2016) [ Xem tiếp ]

Tải mẫu đề xuất trợ lý khoa học [ Xem tiếp ]

File hướng dẫn trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học [ Xem tiếp ]

Mẫu Đề xuất nhiệm vụ - Mẫu Thuyết minh đề tài - Mẫu Đề cương chi tiết [ Xem tiếp ]