Nếu có sai sót liên hệ với phòng Đào tạo giải quyết - Lê Minh Trung ĐT: 0935300619. Thời gian phản hồi trước ngày 24/02/2017. [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điểm 6 kỳ của khóa đại học 7 như sau: [ Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016 – 2017 [ Xem tiếp ]

Điểm lần 1 học kỳ 2 (2015-2016) các khóa 7, 8, 9 dùng để xét học bổng [ Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2015 – 2016 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điểm tổng hợp 07 kỳ và danh sách SV còn nợ điểm dành cho khóa Đại học 6 chính quy. Mọi phản hồi thông tin liên hệ phòng Đào tạo trước ngày 05/5/2016 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điểm lần 1 các khóa để xét hoc bổng học kỳ 1 (2015-2016) [ Xem tiếp ]

Khoa GDTC thông báo điểm tổng kết học kỳ 1 năm học 2015 -2016. Nếu có gì sai sót sinh viên liên hệ tại VP Khoa GDTC gặp Thầy Bùi Đăng Toản (0984929250) & thầy Nguyễn Thanh Long (01673.191.901) để được giải quyết trước ngày 07/3/2016. [ Xem tiếp ]