Just another WordPress site
KHOA HỌC - ĐÀO TẠO

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng,  đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp: Xem tại đây

Biểu mẫu đánh giá Đảng 2018:

– HD 07.12 Hướng dẫn Quận ủy  2018

– 1 Phụ lục 1 nhận diện 27 biểu hiện

– 2 Mẫu 1- BC kiểm điểm tập thể

– 3 Mẫu 2a-BKD công chức

– 4 Mẫu 2b-BKD viên chức

– 5 Mẫu 2c-BKD cán bộ

– 6 Mẫu 2d-Đảng viên khác CBCCVC

– 7 Mẫu 3b- Phiếu phân tich, dgcl TCD cq HC, SN

– 8 Mẫu 4b- Cấp Ủy các chi, Đảng bộ trực thuộc

– 9 Mẫu 5a- Phiếu phân tich, dgcl đảng viên

– 10 Mẫu 6 – Lấy y kiến cấp uỷ nơi cư trú

– 11 Mẫu 7-Phiếu tỗng hợp

– 12 Mẫu 8-Nhận xét phó phòng trở lên

– 13 Mẫu 9-Phiếu DGCL đảng viên chi bộ

– 14 Tổng hợp DGCL TCD-DV

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH UPES3


Địa chỉ mới: Số 570 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng
Website: https://upes3.edu.vn
Hotline: 0969645151 * Email: contact@upes3.edu.vn
Chính sách quyền riêng tư, Thông báo

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn “upes3.edu.vn” như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

DMCA.com Protection Status