Just another WordPress site
KHOA HỌC - ĐÀO TẠO

Bạn đang đứng trước sự lựa chọn học “Đại Học” hay “Học Nghề”. Bạn cảm thấy hoang mang với con số hàng trăm nghìn cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp…Nhiều Anh Chị tốt nghiệp Đại học bách khoa, kinh tế, ngân hàng…lại đi học SEO để tìm kiếm việc làm, kinh doanh riêng TẠI…

KHOA HỌC - ĐÀO TẠO

Trang tin Đào tạo Địa chỉ truy cập phần mềm 1. Chương trình quản lý Đào tạo:          + Tại trường: 10.59.27.4:81          + Ngoài trường: 113.160.224.174:81    2. Chương trình quản lý Sinh viên:          + Tại trường: 10.59.27.5:8080/qlsv3          + Ngoài trường: 113.160.224.174:8080/qlsv3 3. Chương…

KHOA HỌC - ĐÀO TẠO

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng,  đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp: Xem tại đây Biểu mẫu đánh giá Đảng 2018: – HD 07.12 Hướng dẫn Quận ủy  2018 – 1 Phụ lục 1 nhận diện…

KHOA HỌC - ĐÀO TẠO

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH         Số:  61 /2008/ QĐ-BVHTTDL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  31  tháng  7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành…

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH UPES3


Địa chỉ mới: Số 570 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng
Website: https://upes3.edu.vn
Hotline: 0969645151 * Email: contact@upes3.edu.vn
Chính sách quyền riêng tư, Thông báo

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn “upes3.edu.vn” như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

DMCA.com Protection Status