Kế hoạch Xây dựng thông tin truyền thông nhân dịp Lễ 20/11/2019

Thực hiện Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao bằng Thạc sĩ khóa Cao học 5, để tập trung tư liệu truyền thông, quảng bá cho Nhà trường, Hiệu trưởng triển khai kế hoạch Xây dựng thông tin truyền thông với các nội dung sau: