Thông báo cho sinh viên toàn trường nghỉ học thứ 2 ngày 10/12/2018 do tình hình mưa lũ. Lịch thi các học phần ngày thứ 2(10/12) chuyển sang thi ngày thứ 7 (15/12/2018).

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường, bộ phận Đào tạo thông báo cho sinh viên toàn trường nghỉ học thứ 2 ngày 10/12/2018 do tình hình mưa lũ. Lịch thi các học phần ngày thứ 2 (10/12) chuyển sang thi ngày thứ 7 (15/12/2018). Yêu cầu sinh viên theo dõi thông...