Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy đợt 1, năm 2021

Thông báo xem tại đây
Phiếu đăng ký xét tuyển tải về tại đây