Quyết định công nhận trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2019 ĐỢT 2

Quyết định công nhận trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2019 XÉT THEO ĐIỂM HỌC BẠ ĐỢT 2: ĐỢT 2

Quyết định công nhận trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2019 XÉT THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA: