Thông báo v/v tạm dừng đường truyền internet

Do hậu quả của cơn bão số 9, hiện tại đường truyền của VNPT gặp sự cố và mạng cáp quang nội bộ nhà trường bị hư hại, TT Thông tin Thư viện đang liên hệ với đơn vị cung cấp để khắc phục. Trung tâm kính thông báo để các đơn vị sắp xếp chủ động trong công...