Thay đổi giờ làm việc buổi chiều:

Từ ngày 21/04/2014 (thứ hai), thời gian làm việc buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 (theo chế độ làm việc mùa hè).