Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Điểm tổng hợp các khóa chính quy- học kỳ II – năm học 2018 – 2019

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018 – 2019

 KHOÁ

MÔN HỌC

Số tiết

Điểm lần 1

Điểm lần 2

ĐẠI HỌC 9 (GDTC)

HP về LLuận TDTT

30

 HP về LLuận TDTT

 

HP về S.lý học  TDTT

30

 HP về S.lý học  TDTT

 HP về S.lý học  TDTT

HPLý thuyết chuyên ngành

45

 Cầu lông

Bóng bàn

Quần vợt

Bóng chuyền
Bóng đáBơi lội

Bóng rổ

 Quần vợt

Bóng rổ

ĐẠI HỌC 9 (QLTT)

HPLý thuyết chuyên ngành

45

 QLTDTT

 

HP tự chọn 1 ( B.đá)

54

Bóng đá 

 

HP tự chọn 2 ( ÂNVĐ)

54

 ANVĐ

 

ĐẠI HỌC 9 (HLTT)

HPLý thuyết chuyên ngành

45

 Bóng đá

Bóng chuyền

 

HP về LLuận& PPHLTT

30

 HP về LLuận& PPHLTT

 

HP về S.lý học  TDTT


30

 HP về S.lý học   TDTT

 

ĐẠI HỌC 10 ( GDTC)

Đường lối CM của ĐCS VN

45

 Đường lối CM của ĐCS VN

 Đường lối CM của ĐCS VN

Lý luận & PP GDTC 2

30

 Lý luận & PP GDTC 2

 Lý luận & PP GDTC 2

Sinh lý học TDTT

45

 Sinh lý học TDTT

 

Công tác Đoàn Đội

30

 Công tác Đoàn Đội

 Công tác Đoàn Đội

PPGD và TH Câu lông

81

 PPGD và TH Câu lông

 PPGD và TH Câu lông

PPGD và TH C.ngành 4

81

 Bóng đá

Cầu lông

Quần vợt

Bóng chuyền


  Bơi lội

 

Học lại

 

Bóng rổ phổ tu

 

 

ĐẠI HỌC 10 (QLTT)

Kế hoạch hóa TDTT

30

 Kế hoạch hóa TDTT

 

Đường lối CM ĐCS VN

45

 Đường lối CM của ĐCS VN

  Đường lối CM của ĐCS VN

Quản lý  báo chí thể thao*

30*

 Quản lý  báo chí thể thao*

 

Sinh lý học TDTT

45

 Sinh lý học TDTT

 

Lý luận và PP GDTC

45

 Lý luận và PP GDTC

 Lý luận và PP GDTC

C.ngành 4( T.anh C.ngành T.thao)

45

 

 

Ngoại ngũ chuyên ngành

 

Ngoại ngũ chuyên ngành

 

ĐẠI HỌC 10 ( HLTT)

Sinh lý TDTT

30

 Sinh lý TDTT

 Sinh lý TDTT

Y học TDTT

30

 Y học TDTT

 Y học TDTT

Tuyển chọn và Đào tạo VĐV

30

 Tuyển chọn và Đào tạo VĐV

 

Cầu lông

54

 Cầu lông

 Cầu lông

Bóng rổ

54

 

 

Đá cầu*

54*

 Đá cầu*

 

TT C.ngành 6

108

 Bóng đá

Bóng chuyền

Bơi lội
Bóng rổ

 

ĐẠI HỌC 11 (GDTC)

Giáo dục học ĐC

30

 Giáo dục học ĐC

 Giáo dục học ĐC

Giáo dục học TDTT

30

 Giáo dục học TDTT

 

QL HCNN&QLNgành GDĐT

30

 QLHCNN(11/1-11/2) (11/3,11/4)
(11/5-11/6)

 QLHCNN

Ngoại ngữ Cơ sở 3

30

 Ngoại ngữ Cơ sở 3

 Ngoại ngữ Cơ sở 3

PPGD và TH Bóng bàn

81

 PPGD và TH Bóng bàn

 PPGD và TH Bóng bàn

PPGD và TH Bóng đá

108

 Bóng đá

 Bóng đá

PPGD và TH C.ngành 2

81

 Cầu lông

Bóng chuyền
 Bóng đá  Bơi lội

Bóng rổ

 Bóng đá

Bóng chuyền

Bóng rổ

ĐẠI HỌC 11 (QLTT)

Tâm lý ĐC

30

 Tâm lý ĐC

 

Tâm lý học TDTT

30

 Tâm lý học TDTT

 

Toán kinh tế

30

 Toán kinh tế

 

Lịch sử TDTT

30

 Lịch sử TDTT

 

C.ngành 2( T.anh C.ngành T.thao)

45

 

 

H.chính-V.thư-Lưu trữ*

30*

 H.chính-V.thư-Lưu trữ*

 

PPGD và TH CẦU LÔNG*

81*

 PPGD và TH CẦU LÔNG*

 

Ngoại ngũ chuyên ngành

 

Ngoại ngũ chuyên ngành

 

ĐẠI HỌC 11 (HLTT)

Tư tưởng HCM

30

Tư tưởng HCM

 

Pháp luật ĐC

30

  Pháp luật ĐC

 

Ngoại ngũ chuyên ngành

30

 Ngoại ngũ chuyên ngành

 

Đo lường

30

 Đo lường

 Đo lường

Giao tiếp SP

30*

 Giao tiếp SP

 

PPGD&TH Bóng đá

81

Bóng đá

 

TT C.ngành 4

108

 Bóng chuyên

 Bóng đá   Bơi lội

 

ĐẠI HỌC 12 (GDTC)

Những Ng.lý CB...HP2

45

 Những Ng.lý CB...HP2

 Những Ng.lý CB...HP2

Tâm lý học ĐC

30

 Tâm lý học ĐC

 Tâm lý học ĐC

Ngoại ngữ Cơ sở 2

30

 Ngoại ngữ Cơ sở 2

 Ngoại ngữ Cơ sở 2

Tin học ĐC

30

 Tin học ĐC

 Tin học ĐC

Toán thống kê

30

 Toán thống kê

 Toán thống kê

PPGD&TH Điền kinh 2

54

 

 

PPGD&TH thể dục 2

54

 PPGD&TH thể dục

 PPGD&TH thể dục 2

PPGD và TH C.NGÀNH 2

54

 Cầu lông

Bóng chuyền
 Bóng đá 
  Bơi lội

 

ĐẠI HỌC 12 ( QLTT)

Những Ng.lý CB...HP2

45

  Những Ng.lý CB...HP2

  Những Ng.lý CB...HP2

Ngoại ngữ Cơ sở 2

45

 Ngoại ngữ Cơ sở 2

 Ngoại ngữ Cơ sở 2

Toán thống kê

30

 Toán thống kê

 Toán thống kê

PPGD&TH thể dục

81

 PPGD&TH thể dục

 

PP Q.lý & TH Gym

54

 PP Q.lý & TH Gym

 

PPGD&TH ÂNVĐ*

54*

  ÂNVĐ

 

Q.lý quan hệ quốc tế TT*

30*

 

 

ĐẠI HỌC 12 ( HLTT)

Những Ng.lý CB...HP2

45

  Những Ng.lý CB...HP2

  Những Ng.lý CB...HP2

Ngoại ngữ Cơ sở 2

30

  Ngoại ngữ Cơ sở 2

 Ngoại ngữ Cơ sở 2

Pháp luật ĐC

30

 Pháp luật ĐC

 Pháp luật ĐC

PPGD&TH thể dục

81

 PPGD&TH thể dục

 PPGD&TH thể dục

Thể thao giải trí*

30*

 Thể thao giải trí*

 

TT Chuyên ngành 2

108

 Bóng đá   Bơi lội
Bóng rổ

 
Bóng đá

 

 

 

 

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 8

ĐO LƯỜNG

 

 ĐO LƯỜNG

 ĐO LƯỜNG

 Sinh lý HP1

 

 Sinh lý

 

 Pháp luật

 

 Pháp luật

 

 Lý luận

 

  Lý luận

 

 Môi trường và con người

 

 Môi trường và con người

 

 

 

 

 

 

Học lại

Thể thao trường học ĐH9 

 

Thể thao trường học
  Bóng đá

 

 

Nghiên cứu khoa học

 

 nghiên cứu khoa học

 

 

Đo lường

 

 Đo lường

 

 

Đo lường

 

Đo lường

 

 

Chuyên đề Sinh lý

 

 Chuyên đề SL

 

 

Sinh cơ

 

 DH7,8,9,10 

 

 

 Ngoại ngữ phần 1

 

 Ngoại ngữ phần 1

 

 

 Ngoại ngữ phần 1

 

 Ngoại ngữ phần 1

 

 

 Ngoại ngữ phần 2

 

 Ngoại ngữ phần 2

 

 

 Tư tưởng HCM

 

 Tư tưởng HCM

 

 

 Quản lý HCNN

 

 QLHCNN

 

 

 Quản lý TDTT,  QLTT Thành tích cao

 

 QLTDTTQLTTTTC

 

 

Bóng bàn

 

Bóng bàn

 

 

 PHÁP LUẬT ĐH8&10&12

 

 PHÁP LUẬT ĐH8&10&12

 

 

 Toán thống kê

 

 Toán thống kê

 

 

 Đường lối CM ĐCS VN

 

 Đường lối CM ĐCS VN

 

 

 Những Ng.lý CB...HP2

 

 Những Ng.lý CB...HP2

 

 

 Thể dục phần 2

 

 Thể dục phần 2

 

 

 Lý luận & PP TDTT

 

 Lý luận & PP TDTT

 

 

 Lịch sử TDTT

 

 Lịch sử TDTT

 

 

 Ngoại ngữ phần 3

 

 Ngoại ngữ phần 3

 

 

 Tin học

 

 Tin học

 

 

 Ngoại ngữ chuyên ngành DH 9

 

 Ngoại ngữ chuyên ngành DH 9

 

 

Ngoại ngữ chuyên ngành DH 10

 

Ngoại ngữ chuyên ngành DH 10

 

 

Bóng chuyền ĐH 10 HLTT

 

Bóng chuyền ĐH 10 HLTT

 

 

Bóng chuyền ĐH 10 GDTC

 

Bóng chuyền ĐH 10 GDTC

 

 

 Bóng bàn

 

 Bóng bàn

 

 

 Bóng bàn đợt 2

 

 Bóng bàn đợt 2

 

 

 Tin học ĐH 10, 11

 

 Tin học

 

 

 Ngoại ngữ cơ sở 2, ĐH 8,9

 

 Ngoại ngữ